Zelfborende ankers

Bij zelfborende ankers wordt een holle buis onder gelijktijdig persen van grout (een mengsel van cement en water) in de grond geboord. De dikwandige stalen buizen zijn voorzien van schroefdraad over de volledige lengte. De buizen worden verwerkt in standaard systeemlengtes welke middels koppelbussen verlengd worden tot de benodigde ankerlengte. De diameter van het boorgat dat ontstaat is afhankelijk van de gekozen boorkroon. Nadat de vooraf bepaalde diepte bereikt is, wordt de druk verhoogd tot maximaal 90 bar. Op die manier ontstaat het ankerlichaam met een met een lengte van minimaal 5 m1.

Meer informatie? Neem contact op!

E-mail ons