Voton Verdringende Vibratiepaal (VVP®)

Voorbij Funderingstechniek biedt met het Voton VVP-systeem een sterk grondverdringend paalsysteem met een relatief groot draagvermogen gekoppeld aan een geluids- en trillingsarme installatiemethode. Verdringende Vibratie Palen zijn zowel geschikt voor bouwprojecten die lange en/of middelzware palen behoeven, alsook voor lichtere funderingen. De VVP-paal is bij uitstek geschikt voor gebieden met sterk wisselende inheiniveaus. De combinatie van “pull down” en een hoog frequent variabel moment regelbaar trilblok maakt de installatie geluids- en trillingsarm. Daarmee is de VVP op dit punt in vergelijking met de vibropaal en de prefab paal beter toepasbaar in stedelijk gebied.

Kenmerken

 • Gunstige wrijvingseigenschap tussen de ruwe paalschacht en de grond (hoog schachtdraagvermogen),
 • Het is mogelijk zware tussenlagen te passeren zonder risico op paalbreuk,
 • Bij tegenvallende grondslag is de lengte eenvoudig aan te passen,
 • Indien de bouwput op het juiste niveau ligt kunnen de palen gelijk op hoogte worden afgewerkt waardoor "koppensnellen" niet meer nodig is,
 • Mogelijkheid tot het aanbrengen van wapening over de gehele paallengte.

VVP als combinatiepaal

De combinatiepaal combineert de voordelen van de prefab paal en een in de grond gevormde paal. De grote druk- en trekkracht die een voorgespannen prefab paal op kan nemen in de schacht wordt gecombineerd met een ruwere wand en een grotere doorsnede van de in de grond gevormde paal, zodat grondmechanisch meer belasting kan worden opgenomen. Het systeem wordt vaak toegepast bij tunnels en kelders in combinatie met een onderwater betonvloer. Daarbij is de prefab paal aan de bovenzijde voorzien van ribbels (ribbelpaal), die een optimale aanhechting aan de in het werk te storten vloer bewerkstelligen.

Kenmerken combinatiepaal

 • Grote druk- en trekkracht.
 • Gunstige wrijvingseigenschap tussen de ruwe paalschacht en de grond (hoog schachtdraag- en trekvermogen).
 • Zeer gunstige schachtwrijving en puntweerstand waardoor er slank geconstrueerd kan worden.
 • Het is mogelijk zware tussenlagen te doorheien zonder risico op paalbreuk.
 • Bij onvoldoende kalenderwaarden is de lengte eenvoudig aan te passen.
 • Beschikbaar in meerdere uitvoeringen: vibro-, VVP- en VSP-combinatiepaal.