Voton Verdringende Schroefpaal (VSP®)

De Voton Verdringende Schroef Paal is een trillingsvrije, in de grond gevormde, grondverdringende betonpaal die schroevend op diepte wordt gebracht middels een stalen casing met verloren schroefpunt.

Kenmerken VSP

  • Flexibel: de lengte van de grondverdringende schroefpalen kan in het werk worden aangepast.
  • Groot draagvermogen: dit paaltype kent standaard middelgrote diameters. D.m.v. groutinjectie is het tevens mogelijk tot grote diepte te schroeven met grotere diameters.
  • Volledige wapening: het is mogelijk om over de volledige paallengte een wapeningskorf aan te brengen. Daarmee is de VSP ook als trekpaal toepasbaar.
  • Geluidsarm en trillingsvrij: vanwege het schroeven kan het systeem als geluidsarm en trillingsvrij aangemerkt worden.

VSP als combinatiepaal

De combinatiepaal combineert de voordelen van de prefab paal en een in de grond gevormde paal. De grote druk- en trekkracht die een voorgespannen prefab paal op kan nemen in de schacht wordt gecombineerd met een ruwere wand en een grotere doorsnede van de in de grond gevormde paal, zodat grondmechanisch meer belasting kan worden opgenomen. Het systeem wordt vaak toegepast bij tunnels en kelders in combinatie met een onderwater betonvloer. Daarbij is de prefab paal aan de bovenzijde voorzien van ribbels (ribbelpaal), die een optimale aanhechting aan de in het werk te storten vloer bewerkstelligen.

Kenmerken combinatiepaal

  • Grote druk- en trekkracht.
  • Gunstige wrijvingseigenschap tussen de ruwe paalschacht en de grond (hoog schachtdraag- en trekvermogen).
  • Zeer gunstige schachtwrijving en puntweerstand waardoor er slank geconstrueerd kan worden.
  • Het is mogelijk zware tussenlagen te doorheien zonder risico op paalbreuk.
  • Bij onvoldoende kalenderwaarden is de lengte eenvoudig aan te passen.
  • Beschikbaar in meerdere uitvoeringen: vibro-, VVP- en VSP-combinatiepaal.