Veiligheid en gezondheid

Trots Op Veilig Funderen

TOVF

De veiligheid en gezondheid van onze mensen is het belangrijkste dat er is. Daarom is veiligheid één van onze zes kernwaarden en daarmee onderdeel van onze bedrijfscultuur. Iedere medewerker heeft hierin zijn verantwoordelijkheid, maar moet ook de ruimte krijgen om veiligheid bespreekbaar te maken en onveilig werk te stoppen. Veiligheid is geen losstaand onderwerp dat naast de ‘normale’ werkzaamheden loopt; het dient in het gehele bedrijf verankerd te zijn. Daarom heeft Voorbij Funderingstechniek een eigen visie op veiligheid ontwikkeld. Ons veiligheidsprogramma heet TOVF. Trots Op Veilig Funderen.

TOVF wordt gedragen door onze medewerkers en levend gehouden door veiligheid en gezondheid altijd bespreekbaar te maken. In elke laag van de organisatie. TOVF is een belangrijk onderdeel van onze identiteit, dit uit zich in workshops, besprekingen en simpelweg de manier waarop onze medewerkers met elkaar samenwerken. Want veiligheid, daar zijn we graag trots op!

TOVF statement en principes

De medewerkers hebben samen gesproken over wat veiligheid binnen Voorbij FT voor hen betekent. Dit heeft geresulteerd in een TOVF-statement met vijf bijbehorende principes. De principes geven aan waar we voor staan en dienen als handvatten voor veilig handelen en besluitvorming. Het is dus niet gebiedend, niet het politieagentje en niet het opgeheven vingertje.

5 TOVF veiligheidsprincipes

Het verhaal achter TOVF

Het verhaal achter TOVF

Hoe werkt TOVF in de praktijk?

TOVF is verweven in het hele project van calculatie tot en met evaluatie. De kern is dat risico’s en dilemma’s met alle in- en externe betrokkenen worden besproken. Hierdoor kan iedereen zijn kennis inbrengen en verantwoordelijkheid nemen. Op deze manier worden risico’s beheerst. We gaan alleen door als de risico’s aanvaardbaar zijn.

Veiligheid wordt bijvoorbeeld besproken bij overdrachten tussen afdelingen op kantoor en op de bouwplaats maakt de ploeg “TOVF-afspraken” met elkaar voordat het werk start. Dat betekent dat we samen bepalen hoe we de werkzaamheden veilig gaan uitvoeren.

Daarnaast wordt door middel van posters, nieuwsbrieven, workshops en diverse overleggen regelmatig stilgestaan bij TOVF. Er worden regelmatig voorbeelden uit de praktijk opgehaald en met elkaar gedeeld zodat we van elkaar kunnen leren. Een TOVF-aanpak is op een gelijkwaardige manier met elkaar communiceren en elkaar aanspreken, ondersteunen en coachen om tot een hoger veiligheidsbewustzijnsniveau te komen.

“TOVF is geen campagne of programma. TOVF is een filosofie, een verandering in houding en gedrag.”

Rick Riggelink - Veiligheidskundige

Downloads

TOVF Flyer (Nieuwe) medewerkers PDF
TOVF Boekje onderaannemers PDF
TOVF Poster PDF