Gewi (Gewinde Stab) ankers

Gewi ankers worden verbuisd geboord. Deze boortechniek is de meest klassieke methode voor het vervaardigen van ankers.

Het systeem kenmerkt zich door de toepassing van tijdelijke boorbuizen welke middels een combinatie van roteren en spoelen op diepte worden gebracht. Deze techniek kan zowel met een enkele buitenom gespoelde boorbuis als met een dubbele inwendig gespoelde boorbuis worden uitgevoerd.

Na installatie van de tijdelijke boorbuizen wordt het trekelement ingevoerd. Vervolgens worden de tijdelijke boorbuizen, onder gelijktijdige injectie met grout, uitgebouwd. Het trekelement blijft achter in de bodem.

Als trekelement worden massieve Gewi staven toegepast. Gewi staven zijn geribde massieve staven. Afhankelijk van de staalkwaliteit, levensduur, bodemomstandigheden e.d. kunnen de staven onbehandeld of voorzien van een (dubbele)corrosiebescherming worden toegepast.


Meer informatie? Neem contact op!