Samen dragen we het succes!

Voton Verdringende Vibratiepaal (VVP®)

Voorbij Funderingstechniek biedt met het Voton VVP-systeem een sterk grondverdringend paalsysteem met een relatief groot draagvermogen gekoppeld aan een geluids- en trillingsarme installatiemethode. Verdringende Vibratie Palen zijn zowel geschikt voor bouwprojecten die lange en/of middelzware palen behoeven, alsook voor lichtere funderingen. De VVP-paal is bij uitstek geschikt voor gebieden met sterk wisselende inheiniveaus. De combinatie van “pull down” en een hoog frequent variabel moment regelbaar trilblok maakt de installatie geluids- en trillingsarm. Daarmee is de VVP op dit punt in vergelijking met de vibropaal en de prefab paal beter toepasbaar in stedelijk gebied.

Kenmerken

  • Gunstige wrijvingseigenschap tussen de ruwe paalschacht en de grond (hoog schachtdraagvermogen),
  • Het is mogelijk zware tussenlagen te passeren zonder risico op paalbreuk,
  • Bij tegenvallende grondslag is de lengte eenvoudig aan te passen,
  • Indien de bouwput op het juiste niveau ligt kunnen de palen gelijk op hoogte worden afgewerkt waardoor "koppensnellen" niet meer nodig is,
  • Mogelijkheid tot het aanbrengen van wapening over de gehele paallengte.

Meer informatie? Neem contact op!