Strengenankers

Strengenankers worden verbuisd geboord. Deze boortechniek is de meest klassieke methode voor het vervaardigen van ankers.

Het systeem kenmerkt zich door de toepassing van tijdelijke boorbuizen welke middels een combinatie van roteren en spoelen op diepte worden gebracht. Deze techniek kan zowel met een enkele buitenom gespoelde boorbuis als met een dubbele inwendig gespoelde boorbuis worden uitgevoerd.

Na installatie van de tijdelijke boorbuizen wordt het trekelement ingevoerd. Vervolgens worden de tijdelijke boorbuizen, onder gelijktijdige injectie met grout, uitgebouwd. Het trekelement blijft achter in de bodem. 

Als trekelement worden strengen toegepast. Strengen bestaan uit bundels staaldraden van een hoogwaardige kwaliteit. Het aantal strengen wordt afgestemd op de op te nemen belasting. Afhankelijk van de levensduur worden de strengen voorzien van een corrosiebescherming.

Meer informatie? Neem contact op!

E-mail ons