Theemswegtracé

Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken.

De onderbouw voor het Theemswegtracé (het spoorviaduct en aanpassingen aan het wegennet) wordt gebouwd door aannemersconsortium SaVe. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in september 2018.

Stuur project door