Spoorzone Delft (CrommeLijn)

In Delft wordt een spoortunnel gebouwd ter vervanging van het huidige treinviaduct dat dwars door de stad loopt. De capaciteit gaat met de vervanging van twee naar vier sporen. In opdracht van Combinatie CrommeLijn installeert Voorbij Funderingstechniek voor dit project 2.200 meter stalen damwand, gedeeltelijk in buitendienststelling, en 5.000 Voton Ankerpalen.

Spoortunnel Delft

In het weekend van 4 tot 6 juni is Voorbij Funderingstechniek gestart met de installatie van damwand voor de nieuwe spoortunnel in Delft. Op plekken waar geen diepwanden aangelegd kunnen worden, wordt stalen damwand geplaatst. Ook voor vlak langs het spoor is installatie van stalen damwand bijvoorbeeld vereist. In verband met buitendienstelling moet installatie langs het spoor namelijk snel gebeuren. Dit is met de diepwandtechniek niet mogelijk. Als de werkzaamheden gereed zijn, worden de damwanden weer verwijderd.

Om te voorkomen dat de tunnel door het grondwater opdrijft zal Voorbij Funderingstechniek in combinatie met Bauer tevens 5.000 Voton® Ankerpalen installeren. Deze palen zijn in staat om zowel hoge trekbelastingen als gelimiteerde drukbelastingen naar de ondergrond over te brengen.

De tunnel zal bestaan uit twee buizen met elk twee sporen. De oostelijke tunnelbuis moet volgens planning in 2013 gereed zijn. De westelijke tunnelbuis zal in 2016 worden opgeleverd.

Stuur project door