Koppelpaal

De N61 is een belangrijke schakel voor verkeer tussen Oost en West Zeeuws-Vlaanderen. Ter hoogte van Sluiskil kruist de weg het Kanaal Gent-Terneuzen door middel van een draaibrug. De brug staat vanwege de scheepvaart ongeveer 23 keer per dag open. Dat zorgt voor ongewenst sluipverkeer en lange wachttijden van in totaal zo’n 5 uur per dag. Om dit probleem op te lossen heeft de provincie Zeeland de combinatie BAM-TBI opdracht gegeven om 250 meter ten zuiden van de brug een boortunnel te bouwen. Voorbij werkt mee aan dit project.

De Sluistunnel wordt 1.150 meter lang en zal bestaan uit twee tunnelbuizen met elk twee rijstroken. Het diepste deel komt ongeveer 33 meter beneden NAP te liggen. Behalve de tunnel zullen er o.a. kunstwerken worden gebouwd en wegen worden aangelegd die aansluiten op de tunnel. In totaal wordt het wegtracé daarmee 6 kilometer lang. Het tracé verbindt de Westerscheldetunnelweg met de Tractaatweg (N62) en kruist daarbij 3 keer het spoor.

De combinatie BAM-TBI, bestaande uit BAM Civiel, Wayss & Freitag, Mobilis en Croon, zal na de zomer van 2011 starten met de bouw. In opdracht van deze combinatie zal Voorbij Funderingstechniek diverse funderingswerkzaamheden uitvoeren t.b.v. de in- en uitritten. Ook Voorbij doet dat in combinatie. Samen met BAM Speciale Technieken zullen we als funderingscombinatie TerSluis o.a. de bouwkuipen voor de toeritten plaatsen. De bouwkuipen dienen tevens als start- en ontvangstschacht voor de boortunnel.

Werkzaamheden Voorbij Funderingstechniek

Voorbij Funderingstechniek zal de bouwkuipen voor de oostelijke in- en uitrit van de Sluiskiltunnel plaatsen. Bij elkaar worden ze ongeveer 225 meter lang en 31 meter breed. De bouwkuipen bestaan uit de volgende producten:

  • 150 meter combiwand bestaande uit 40-50 buispalen (30 m. lang, Ø1.200-1.300 mm) en damwandplanken (23 m lang, type AZ17)
  • 340 m tijdelijk stalen damwand (tot 24 m lang, type AZ18, AZ26, AZ37 en AZ48)
  • 760 verticale ankerpalen (tot 29 m. lang, Ø65-75 mm)* 
  • 610 prefab palen (14-15 m lang, schachtmaat 350-450 mmkopwapening: 6 m lang)
  • 20 buispalen (ongeveer 30 m lang, Ø508 mm)
  • 210 vibro-combinatiepalen (20 m lang, Ø560 mm)

* De ankerpalen zullen deels door Voorbij Funderingstechniek worden geplaatst en deels door BAM Speciale Technieken. Voorbij Funderingstechniek installeert de Voton® Ankerpalen. Deze ankerpalen zullen vanaf maaiveld, traverse en ponton worden geïnstalleerd.

Bovenstaande werkzaamheden zullen in week 33 starten, maar de eerste damwandplank (type AZ-25, lengte 20 m) is al in mei 2011 door Voorbij geplaatst. Voordat begonnen kon worden met de bouw moest er namelijk archeologisch onderzoek plaatsvinden. Ten behoeve van dit onderzoek is een tijdelijke bouwkuip geïnstalleerd. Tevens heeft Voorbij een tijdelijke bouwkuip geplaatst voor het omleggen van kabels en leidingen. Deze kuipen zijn voor de bouwvak alweer verwijderd.

Voorbij Funderingstechniek zal tevens voor kruisingen met het spoor diverse werkzaamheden uitvoeren. In de weekenden van week 34 en 35 staan daarom buitendienststellingen gepland. Dit betekent dat de werkzaamheden binnen een kort tijdsbestek moeten worden uitgevoerd; een uitdagende klus.

Volgens planning is Voorbij Funderingstechniek eind 2012 klaar met haar werkzaamheden. Begin 2013 kan dan gestart worden met het boren van de eerste tunnelbuis. Medio 2015 moet de tunnel gereed zijn.

Stuur project door