Koppelpaal

In het verre Sachalin, een dunbevolkt Russisch eiland boven Japan, heeft Voorbij Funderingstechniek een 130 meter lange kofferdamconstructie gebouwd om het aan land brengen van twee pijpleidingen mogelijk te maken. Van Oord heeft vervolgens de leidingen met een diameter van een meter aan land getrokken. De installatie van de kofferdam is uitgevoerd onder extreme weersomstandigheden bij een temperatuur van gemiddeld -17°C. In de tweede helft van 2011 moet de hulpconstructie weer zijn verwijderd.

 

Sachalin-I is een project voor de winning, behandeling, opslag en distributie van olie en gas op het Russische eiland Sachalin. Het project staat onder leiding van Exxon Neftegas Limited (ENL), onderdeel van oliemaatschappij Exxon Mobil. De brandstoffen worden in de Zee van Ochotsk gewonnen vanaf de boorplatformen Chayvo, Odoptu en Arkutun-Dagi en vervolgens naar het vaste land getransporteerd. In opdracht van Exxon legt Van Oord Offshore pijpleidingen aan voor dit transport.

Om het aan land brengen van de pijpleidingen vanaf Arkutun-Dagi mogelijk te maken, installeerde Voorbij Funderingstechniek een kofferdam. Door deze tijdelijke grond- en waterkerende constructie kan Van Oord een sleuf graven waar de leidingen in komen te liggen. De kofferdam is haaks op het strand gebouwd en bestaat uit twee parallel geankerde kistdammen van elk 130 meter lang. Om het strand te beschermen zijn evenwijdig aan de kust tevens twee vleugelwanden van 40 meter lang geplaatst (zie afbeelding). De gebruikte damwandplanken zijn van het type AZ18, AZ26 en AZ36 met een lengte van 10 tot 18,5 meter.

Het extreme klimaat en de geringe voorzieningen op het eiland maakte dit project tot een uitdaging. Een groot deel van het jaar is het eiland namelijk ingepakt met ijs en de onverharde wegen maken het transport naar de projectsite moeilijk. Een goede voorbereiding was dus essentieel. Onze technische dienst heeft al het materieel gereviseerd en voldoende reserveonderdelen ingepakt. Verder moest de installatie van de kofferdamconstructie voor 15 mei gereed zijn vanwege de start van de trek van de walvissen. Er was dus sprake van een strakke tijdsplanning.

In maart 2011 begon Voorbij Funderingstechniek met haar werkzaamheden in Sachalin. Nadat de kofferdam gereed was kon Van Oord een geul graven en de aanlanding van de pijpleidingen verzorgen. Nu de leidingen weer zijn afgedekt met zand is onze ploeg terug in Rusland om de kofferdam te ontmantelen. Volgens planning is Voorbij begin oktober klaar met haar werkzaamheden.

Chayvo landfall

In 2005 heeft Voorbij Funderingstechniek ook al een kofferdamproject uitgevoerd in Sachalin, maar dan voor de aanlanding van de Chayvo-pijpleidingen.

Stuur project door