Koppelpaal

Kofferdamconstructie voor aanlanding van olie - gasleiding Sachalin-1 project

Voorbij Funderingstechniek is in de zomer van 2004 door de firma Van Oord Offshore benaderd voor de aanleg van een kofferdamconstructie in Sachalin. Deze tijdelijke constructie, met een lengte van 150 meter in zee, zal dienst doen bij de aanlanding (het aan land brengen) van een pijpleiding voor in de zeebodem aangeboorde olie.

Ervaring met het bouwen van stalen kadeconstructies liep voor Voorbij Funderingstechniek uit op een benadering door Van Oord Offshore voor het plaatsen van een 150 meter lange kofferdamin het noord-oostelijke strand van het Russische eiland Sachalin voor het Sakhalin-1 project. Op die plek komen twee leidingen voor olie en gas aan land vanaf boorplatforms op de Chayvo olie- en gasveld, dat zich op 5 tot 15 kilometer uit de kust in de plaatselijke Zee van Ochotsk uitstrekt.

Om zo’n pijpleiding van zee naar land te krijgen moet een geul worden gegraven in het strand, waar de pijpleiding in komt te liggen. Voor het graven van deze geul is een kofferdam nodig. De klus is technisch gezien te overzien, echter de locatie maakt het tot een uitdaging. Sachalin is een dunbevolkt uitgestrekt gebied met beperkte infrastructuur en een extreem klimaat (heftige winters).

15 januari 2005 vertrok de Voorbij-expeditie met een boot van 2.500 ton vanaf de kade van het bedrijf aan de Amerikahaven met alle benodigde spullen: Een kraan, trilblokken, las- en snijapperatuur, bij elkaar 200 ton aan materieel, plus 1.000 ton stalen damwand, en 300 ton balkstaal. Aankomst op Sachalin in de eerste week van maart, waarna de zes man Voorbij personeel op 1 april met het werk konden beginnen. De eerste week van september 2005 is de sleuf weer toegedekt en het project afgerond.

Stuur project door