Nieuwe Plantage

Damwand(scherm) 

Na een periode van sloopwerkzaamheden van het voormalige zorgcomplex Sint Jacob, zijn wij in opdracht van Koopmans, Mobilis en Nico de Bont op 15 juli 2019 gestart met het aanbrengen van de damwandplanken. Het damwandscherm wordt rondom de bouwplaats geplaatst, waarna een damwandscherm wordt geplaatst rondom het monumentale pand dat gelegen is in het midden van de bouwplaats. Het monumentale pand wordt later in het traject gerenoveerd.

Voton casingpalen

Twee weken later zijn wij gestart met het aanbrengen van 97 Voton casingpalen. De casingpalen worden verbonden aan een deel van het damwand wat rond de bouw is gezet. Dit is gedaan om in de toekomst, wanneer er naar kelderniveau wordt gegraven, het grondwater weggepompt kan worden zonder dat het grondwaterniveau buiten de bouwplaats lager wordt. Dit is nodig omdat de omliggende gebouwen op houten palen staan.

Voton grondverdringende schroefpalen

Op 28 augustus zijn we gestart met het aanbrengen van 859 Voton grondverdringende schroefpalen waarin een prefab paal wordt geplaatst (VSP-C). Op een trillingsvrije en geluidsvriendelijke methode is een prefab paal aangebracht. Wanneer er gestart gaat worden met ontgraven van de bouwput komen de paalkoppen, die verdiept zijn geplaatst, bloot te liggen.

Bijzonderheden

Het materieel staat op een relatief kleine oppervlakte, ook de machines die bezig zijn om de laatste funderingsresten van het voormalige zorgcomplex weg te halen, staan hierop. Dit betekent alle dagen bezig blijven met een zo goed mogelijke routing in de werkzaamheden en de logistiek, maar dit moet ook verantwoord en veilig zijn én blijven. Uiteindelijk zullen er 325 appartementen, met daar onder een ondergrondse parkeergarage, in gebruik worden genomen op een mooie locatie.

Stuur project door