Koppelpaal

Bij de aansluiting van de A20 op de N456 Middelweg bij Moordrecht langs de spoorlijn Rotterdam-Gouda ontstaan veel verkeersopstoppingen. Om dit probleem op te lossen heeft MNO Vervat van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de afslag en de N456 om te leggen. Onderdeel van dit project is de bouw van diverse kunstwerken. Voor zes van deze kunstwerken installeert Voorbij Funderingstechniek stalen damwand, prefab palen en verdringende schroefpalen (VSP).

Rijkwaterstaat realiseert in samenwerking met provincie Zuid-Holland, gemeente Zuidplas en ProRail de nieuwe aansluiting van de A20 op de N456. In de huidige situatie sluit de afslag bij Moordrecht aan op de Middelweg. In de nieuwe situatie zal de A20 aansluiten op een verlegde N456. De verlegging van een paar honderd meter moet o.a. resulteren in minder files op de snelweg en een betere verkeersafwikkeling op de afrit. De bouw van een aantal kunstwerken moet ook bijdragen aan een betere doorstroming.

Voorbij Funderingstechniek levert een bijdrage aan de onderstaande kunstwerken:

  • Kunstwerk kruising Middelweg-A20 
  • Nieuw kunstwerk over de A20
  • Nieuw kunstwerk over het spoor Rotterdam-Gouda
  • Nieuwe tunnel voor langzaam verkeer onder het spoor
  • Fietstunnel onder de nieuwe N456
  • Kunstwerk over hoofdwatergang

Voor bovenstaande kunstwerken voeren we onderstaande werkzaamheden uit:

  • Het installeren van circa 6.000 m2 stalen damwand en stempelramen
  • Het leveren en heien van circa 320 prefab palen met een lengte van elf tot zeventien meter en een schachtmaat van 450x450 mm. 
  • Het installeren van dertig VSP-casingpalen met groutinjectie. De lengte is zestien meter en de buisdiameter 508x6 mm. De verdringende schroefpalen worden schoor geïnstalleerd (helling 5:1)

Buitendienststelling

Voor het kunstwerk over en de tunnel onder het spoor zijn de werkzaamheden in een buitendienststelling van het spoor uitgevoerd. Tijdens deze buitendienststelling hebben we in totaal zes kranen ingezet, waaronder vier damwand- en twee VSP-kranen. Het weekendwerk is binnen de gestelde tijd uitgevoerd.

De reconstructie A20/N456 Aansluiting Moordrecht is in 2015 zijn. Wij zijn van april tot september 2013 bezig geweest met onze werkzaamheden.

Stuur project door