Koppelpaal

Aan de noordoostkust van Brazilië voert oliemaatschappij Petrobras diverse projecten uit om de infrastructuur voor de productie en export van olie en gas te verbeteren. Daartoe worden er verschillende pijpleidingen aangelegd. Ten behoeve van de twee oliepijpleidingen die in de Braziliaanse gemeente Guamaré aan land moeten komen installeert Voorbij Funderingstechniek een kofferdamconstructie van 200 meter lang.

Petrobras is een Braziliaanse oliemaatschappij die aardolie, aardgas en ethanol produceert en exploiteert. In opdracht van deze maatschappij zijn aan de kust van de Braziliaanse gemeente Guamaré werkzaamheden gestart om een pijpleidingensysteem te installeren. Het systeem bestaat uit twee olie- pijpleidingen en een waterinjectie-leiding die worden aangelegd door Boskalis Offshore.

Om de aanlanding van deze leidingen mogelijk te maken installeert Voorbij Funderingstechniek een kofferdam; een tijdelijke stalen constructie bestaande uit twee damwandschermen waartussen een geul kan worden gegraven.

Specificaties kofferdam

  • Lengte kofferdam: 200 meter met een tussenruimte van 10 meter
  • Lengte vleugelwanden: 20 meter
  • Lengte damwandplanken: 10 tot 16 meter

 
Voorbij Funderingstechniek heeft tevens 4 buispalen geïnstalleerd met een diameter van 1.070 mm en een lengte van 12 meter. Dit ten behoeve van het inlieren van de pijpleiding.

Installatie kofferdam

De kofferdamconstructie wordt haaks op het strand geplaatst en komt deels in het water te liggen. De installatie zal grotendeels vanaf het strand plaats vinden. Vanaf de uiterste vloedlijn wordt bij vloed richting het strand gewerkt en bij eb richting de zee. De kraan staat daarbij binnen de kofferdam de damwandplanken te installeren. Mocht er uiteindelijk teveel zand door de zee worden meegenomen, dan wordt er aan weerszijden van de kofferdam vanaf een hulpconstructie gewerkt. Voor de installatie van de vleugelwanden wordt sowieso gebruik gemaakt van een hulpconstructie.

Na de installatie van de kofferdam kan de geul gegraven worden en kunnen de leidingen aan land worden gebracht. De kabels worden vervolgens bedekt met zand. Daarna kan de constructie weer door ons worden verwijderd.

Stuur project door