Samen dragen we het succes!

Kademuur Scaldiahaven fase 2

TBI bedrijf Haverkort Voormolen heeft in februari van 2008 het werk ‘Scaldia-2’ aangenomen. Dit project omvat het maken van ca. 1.700 meter zeekadeconstructie in de haven van Vlissingen-Oost, gemeente Borsele. Ongeveer 1.200 meter kade gaat dienst doen voor de overslag van containers en 500 meter gaat dienst doen voor de overslag van breakbulk.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Exploitatiemaatschappij Schelde-Maas, een samenwerkingsverband tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Rotterdam N.V. Het toezicht wordt gevoerd door Raadgevend Ingenieursbureau Lievense uit Breda.

Combiwand

De kadeconstructie is aangelegd in een deels gegraven insteekhaven en bestaat voor de noord- en zuidkade uit een combiwand met ontlastvloer en kademuur, tevens gefundeerd door MV trekpalen en prefab betonpalen. De kopwandkade bestaat uit een combiwand met deksloof, voorzien van een ankerscherm met trekankers.

Het werk is uitgevoerd in een open ontgraving grenzend aan getijdengebied. Door middel van het aanleggen van een tijdelijke dijk en het toepassen van bemaling wordt de bouwput voldoende drooggelegd om de werkzaamheden uit te voeren.

Voorbij Funderingstechniek heeft op dit werk een scala van funderingstechnieken toegepast. Hierbij te denken aan combiwanden, prefab palen en MV-palen. De laatste zogenaamde Muller Verpresspfahlen vormden een uitdaging voor ons bedrijf. We hadden ze nog niet eerder aangebracht, maar kunnen nu zeggen dat de uitvoering daarvan naar tevredenheid is verlopen.

Onze werkzaamheden zijn in juni 2008 aangevangen en liepen door tot aan voorjaar 2009. Volgens een uiterst ambitieuze planning van onze opdrachtgever staat de oplevering van het gehele project in oktober 2009 op de kaart.

Stuur project door