Samen dragen we het succes!

Voorbij Funderingstechniek heeft van de firma Van Oord Nederland B.V. opdracht gekregen voor de heiwerkzaamheden voor een circa 600 meter lange combiwand, verankerd met MV-palen. Dit ten behoeve van de realisatie van het project ‘Kademuur en insteekhaven MvO-OBM’ langs het Hollands Diep in de haven van Moerdijk, nabij de Oostelijke randweg van industrieterrein Moerdijk.

Combiwand Moerdijk

De kademuur en insteekhaven zijn op het 12 hectare grote terrein aangelegd zodat grote schepen kunnen worden ontvangen door de twee exploitanten van het terrein, te weten Overslagbedrijf Moerdijk (OBM) en Martens en Van Oord. Genoemde bedrijven gaan het terrein gebruiken voor de overslag van bulkgoederen en de bewerking van bouwstoffen. Om ervoor te zorgen dat beide bedrijven de beschikking hebben over voldoende kadelengte is er gekozen voor de insteekhaven met een grote waterdiepte van 9 meter in het midden van het terrein.

De bouw van de kade is gestart in april 2009 en was gereed in 2010.

Stuur project door