Samen dragen we het succes!

De kade aan de Buitenhavenweg in het industriegebied van Schiedam wordt in opdracht van de gemeente gereconstrueerd. De nieuwe kade krijgt afmeergelegenheid voor beroeps- en pleziervaart. De Kuip vof, bestaande uit Voorbij Funderingstechniek en Eendracht Werkendam, heeft het complete project aangenomen. Het is voor het eerst dat Voorbij Funderingstechniek een volledig project als hoofdaannemer uitvoert.

Voorbij Funderingstechniek en Eendracht Werkendam (samen De Kuip vof) werken aan de kade aan de Buitenhavenweg in Schiedam om de technische staat te verbeteren. Hieronder een opsomming van de werkzaamheden die wij hoofdzakelijk uitvoeren:

  • Ontgraven, afvoeren en aanvullen van grond;
  • Aanbrengen van bemaling;
  • Uitvoeren van bodem- en grondwatersanering;
  • Slopen van een deel van de bestaande kademuur, oude houten kwelschermen en palen. Deels onder water uitgevoerd. Vrijkomende materialen worden grotendeels hergebruikt;
  • Leveren en aanbrengen van stalen damwanden (375 m1, planklengte 26 m), overkluizingsconstructie, gordingen, groutinjectieankers, beschermpalen, bolders en trappen.

Het project omvat de vervanging van circa 375 meter en het herstel van 575 meter basaltkademuur. De herstelwerkzaamheden bestaan onder andere uit het herstellen van dekzerken en voegwerk, zowel boven als onder water, en het plaatsen van nieuwe bolders.

Voor het te vervangen deel van de kade wordt eerst een sleuf achter de bestaande kademuur gegraven waarin vervolgens big bags worden geplaatst. Daarna wordt de kademuur gesloopt en een nieuw stalen damwandscherm geplaatst. De 26 meter lange stalen damwandplanken worden vanaf het water aangevoerd en geïnstalleerd, vlak achter de houten paalfundering van de oude kademuur. Vanwege kabels en leidingen die door de kademuur lopen, wordt er ook een stalen overkluizingsconstructie aangebracht. Na het plaatsen van de stalen damwand start ons TBI Infra zusterbedrijf Timmermans Infratechniek met het aanbrengen van bijna veertig meter lange groutinjectieankers.

Het project wordt in drie fasen uitgevoerd, waarvan de eerste eind maart 2013 is gestart en vlak voor de bouwvak is afgerond. September 2013 start de volgende fase. De vernieuwde kademuur aan de Buitenhavenweg in Schiedam zal half 2014 in zijn geheel worden opgeleverd.

Stuur project door