Samen dragen we het succes!

in juli 2010 is Voorbij Funderingstechniek gestart met de installatie van 134 prefab palen en 3.800 HSP-palen voor opslagtanks van Hydrocarbon Hotel B.V. Dit is het eerste project waarbij Hoge Snelheids Palen onder opslagtanks zijn toegepast. Voorbij heeft ook nog 44 prefab palen, waarvan 34 schoor, en 11 grote diameter buispalen geinstalleerd voor de L-steiger van de tankterminal.

Voor de export en blending van benzine en de opslag van benzinecomponenten en biobrandstoffen, worden er in het Westelijk havengebied van Amsterdam elf opslagtanks gebouwd met een capaciteit van 140.000 m3. In juni 2010 is MNO Vervat gestart met de aanleg van dit tankopslagterminal in opdracht van Hydrocarbon Hotel B.V. Hydrocarbon Hotel B.V. is een joint venture van de Nederlandse North Sea Group BV en het Engelse Blue Ocean Associates Ltd. 

MNO Vervat heeft Voorbij Funderingstechniek opdracht gegeven voor de fundatie van de tanks en een vuilwatertank. Tevens heeft aannemer N. Kraaijeveld ons opdracht gegeven voor funderingswerkzaamheden ten behoeve van de laad- en lossteiger van de tankterminal. Kraaijeveld heeft dit in opdracht van Blue Ocean ontwikkeld.

Tankfundatie

Voorbij Funderingstechniek heeft 134 prefab palen en 3.800 HSP-palen geinstalleerd voor de fundatie van de opslagtanks en vuilwatertank. De toegepaste prefab palen hebben een schachtmaat van 250 x 250 mm en een lengte varierend van 15 tot 17 meter. De HSP-palen hebben een diameter van 220 mm. HSP was nooit eerder onder opslagtanks toegepast.

L-steiger

Voor het ontvangen van zowel binnenvaart- als zeeschepen tot een maximale grootte van 60.000 ton, heeft aannemer N.Kraaijeveld een zogenaamde L-steiger geplaatst. De steiger bestaat uit een betonnen laadplatform, stalen leidingbruggen en remmingwerken. Voorbij Funderingstechniek heeft ten behoeve van de steiger 44 prefab palen en 11 grote diameter buispalen geinstalleerd. De prefab palen hebben een schachtmaat van 450 x 450 mm met een lengte varierend van 25 tot 30 meter. Daarvan waren 34 stuks schoor geheid met een helling van maximaal 4:1. De grote diameter buispalen hebben een diameter van wel 1.400 tot 2.000 mm en zijn 29 tot 32,5 meter lang.

Vanaf 1 december 2011 zullen de eerste (bio) brandstoffen op de nieuwe tankopslagterminal van Hydrocarbon Hotel worden ontvangen en geblend. De producten zijn voornamelijk bestemd voor het achterland in Nederland, Duitsland en Engeland.

 

Stuur project door