Hoekse Lijn

Projectinformatie

Project Hoekse Lijn
Locatie Schiedam - Hoek van Holland
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam
Hoofdaannemer Combinatie VolkerRail - Mobilis
Jaar 2017

Voor project Hoekse Lijn heeft Voorbij Funderingstechniek in april 2017, samen met VSF, circa 400 prefab palen, 120 stalen buispalen en 66 stalen damwandplanken aangebracht op meerdere locaties langs het spoor.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan de verbetering van het openbaar vervoer. Project Hoekse Lijn is hiervoor de grootste investering. Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland wordt van een gewone spoorlijn naar een moderne metrolijn omgebouwd. Aan het einde van de lijn, in Hoek van Holland, zal tevens een kilometer nieuw spoor aan worden gelegd met een nieuw station ‘Hoek van Holland Strand’.

Hiervoor worden op verschillende stations langs het traject funderingswerkzaamheden verricht:

  • Schiedam Centrum
  • Schiedam Nieuwland
  • Vlaardingen Oost
  • Vlaardingen Centrum
  • Vlaardingen West
  • Maassluis
  • Maassluis West
  • Maassluis Steendijkpolder (nieuw station)
  • Hoek van Holland Haven

De werkzaamheden voor het gehele project HoekseLijn zijn gestart in april 2017 zullen volgens de planning in september 2017 gereed zijn, waarna de RET de nieuwe metrolijn in gebruik zal nemen.