Het Theemswegtracé

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe stuk spoor van ruim 4 kilometer, het Theemswegtracé, wordt eind 2021 opgeleverd en vormt een oplossing voor het capaciteitsknelpunt bij de Calandbrug bij Rozenburg.

Het project

Het Theemswegtracé is een oplossing voor het capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer dat verwacht wordt als gevolg van de groei van het spoorvervoer en het scheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven. Het nieuwe tracé loopt over een verhoogd spoorviaduct. Het spoor krijgt twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 terug aan op de bestaande spoorbaan. Door het verleggen van de spoorlijn komt het toenemende treinverkeer niet langer in het vaarwater van het scheepvaartverkeer, wat de doorstroming zal verbeteren.

Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken.

Onze werkzaamheden

Op dit project zijn wij als funderingscombinatie Voorbij / Franki aan het werk op dit project sinds maart 2019. Wij zijn verantwoordelijk voor de gehele funderingsscope.

Boorpalen
We zijn begonnen met het maken van boorpalen, die werden ingezet voor de kolommen waar de spoorwegverbinding overheen zal komen te rijden. 

Damwandwerkzaamheden
Ook zijn er diverse damwandwerkzaamheden waarvan o.a. de RoRo steiger. De RoRo-steiger is gemaakt van een stevige kistdam, die ervoor zorgt dat deze stabiel blijft. De steiger is gemaakt met damwandplanken. Daarna gingen we bezig om verbindingen te maken door middel van GEWI-staven, waarna de grond wordt aangevuld en verdicht. Wanneer dit afgerond was, werd de RoRo-steiger ingezet voor het aan- en afvoeren van goederen voor de voorbouwlocatie van de boogbrug die over de A15/N15l loopt. 

Bouwkuipen
Verder zijn we bezig met de voorbereiding van de hulpkuipen, die net voor de sluis half in het water en half in het talud staan. Hier is vanaf het ponton met een damwandkraan een langswand geplaatst, die daarna aan de binnenzijde is aangevuld. Hierna zijn er maar liefst 14 kleine damwandkuipen gemaakt, waarin later prefab palen gaan heien. Dit betroffen palen van maximaal 34m lang, 50 stuks. 

Intrillen damwand
Naast het intrillen van damwanden moest er op sommige locaties (bescherming van de Evides-leiding naast de RoRo steiger) damwanden drukkend aangebracht worden. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een onderaannemer.

Groutankers
Samen met onze zuidelijke collega’s uit Nederweert werden er groutankers geboord in een damwandscherm langs de N15. 

VSP casingpalen
In het Pinkerstweekend van 2019 is er met man en macht gewerkt om in DT2 (langs de A15) een 18 tal casing palen te boren. Deze taak leek bijna onmogelijk vanwege het korte tijdsbestek waarin dit gedaan moest worden, maar is uiteindelijk binnen de tijd volbracht.

Stuur project door