Graansilo’s en graanloodsen Kampen

Agrifirm wil haar graanlogistiek vernieuwen en de opslag centraliseren. Daarom wordt de opslagfaciliteit in Kampen uitgebreid met nieuwe silo’s en vlakloodsen. Het wordt hiermee de grootste graanopslag van Nederland. De loodsvloeren en de platen waar de silo’s op komen te staan worden gefundeerd op Hoge Snelheids Palen (HSP). Voorbij Funderingstechniek verzorgt zowel vloerontwerp als -productie. Daarnaast installeren wij ook stalen damwand en Voton Ankerpalen (VAP).

Agrifirm is een land- en tuinbouwcoöperatie die producten en diensten levert ten behoeve van veehouders, akker- en tuinbouwers. Ze verzorgt o.a. het inzamelen, opslaan en vermarkten van graan. Voor de opslag werkt de coöperatie samen met Graansloot, een op- en overslagbedrijf in Kampen. Hun huidige locatie wordt uitgebreid met 22 silo’s en twee 15 meter hoge opslagloodsen. Dit resulteert in bijna een verdubbeling van de capaciteit.

Voor de silo’s en loodsen past Voorbij Funderingstechniek het HSP-vloerconcept toe met in totaal zo’n 5.500 HSP-palen. De vloeren zijn door ons zelf ontworpen. Een vloer op HSP kan relatief slank worden uitgevoerd, waardoor minder beton en wapening benodigd is. Zowel economisch als milieutechnisch een voordeel.

Graanloodsen

Er worden twee loodsen gebouwd waarvan één met een oppervlakte van 6.500 m2 en de ander met een oppervlakte van ongeveer 3.100 m2. De vloeren komen bij elkaar op 3.500 HSP-palen te liggen met een lengte van 8,5 meter en een diameter van 220 mm.

Graansilo’s

De graansilo’s worden op een plaat van circa 3.000 m2 geplaatst. Het betreft een uniek ontwerp aangezien er vijf kanalen voor de aan- en afvoer van graan in de plaat komen. Vier daarvan zijn 50 meter lang en hebben een inwendige maatvoering van circa 2 x 2 meter. Het vijfde kanaal is 70 meter lang met een inwendige maatvoering van ongeveer 5 x 3 meter. Om te voorkomen dat de kanalen in het grondwater komen te staan wordt de siloplaat op bijna 1,5 meter boven het vloerpeil van de loodsen gebouwd.

Zowel de siloplaat als de kanaalvloeren worden gefundeerd op HSP; in totaal zo’n 2.000 palen (lengte gemiddeld 10 meter, Ø220 mm). Daarnaast installeren we 200 HSP-palen (lengte 8,5 meter, Ø273 mm) voor de platen van de droogsilo’s. 

Graanelevatoren

Het graan dat door vrachtwagens wordt geleverd, wordt in een soort kuip in de grond gedumpt. Van daaruit wordt het graan met een zogenaamde elevator verder getransporteerd naar de loodsen en silo’s. Ten behoeve hiervan installeert Voorbij een damwandkuip bestaande uit 80 meter stalen damwand (waarvan een deel blijvend) inclusief stempelraam. De planken hebben een lengte tot 14 meter.

Om opdrijven te voorkomen wordt de vloer verankerd met 35 Voton Ankerpalen (VAP®) met een lengte van bijna 25 meter en een diameter van rond de 50 mm.

Planning

In december 2012 zijn we met de fundering van de graansiloplaat en de damwandkuip voor de elevatoren begonnen. Begin 2013 zijn we gestart met de overige werkzaamheden. Volgens planning zijn we in het eerste kwartaal van 2013 gereed. De eerste loods en silo’s moeten medio 2013 operationeel zijn.

Stuur project door