De Groene Boog A13-A16 Rotterdam

Over het project

De A16 Rotterdam is de eerste energieneutrale snelweg met tunnel ter wereld. De 11 kilometer lange A16 wordt aangelegd ter hoogte van het Terbregseplein als nieuwe rijksweg tussen de A13 en A16. De weg zorgt ervoor dat verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De werkzaamheden zijn gestart in 2019 en zal naar verwachting worden opgeleverd in 2025.

Funderingscombinatie Voorbij – Franki voor al het funderingswerk

Samen met Franki Grondtechnieken verzorgt Voorbij Funderingstechniek al het funderingswerk op dit project. Er wordt een grote scope aan technieken toegepast. Bekijk de video hieronder voor een impressie van onze technieken op de A16 Rotterdam. Onder de video vind je een overzicht van al onze werkzaamheden.

Onze technieken A16 Rotterdam

Engineering

Voor de funderingscombinatie hebben wij op het gebied van engineering een bijdrage geleverd. Er is een engineer ingezet voor het uitvoeren van:

  • Hei-, tril- en drukpredicties: hierin wordt beschouwd welke type blok geschikt is en of het funderingselement op diepte gebracht kan worden.
  • Terreinbegaanbaarheid: hierin wordt beschouwd of het terrein waar de funderingsmachines op moeten werken draagkrachtig genoeg is en of de stabiliteit van de kraan voldoende blijft.
  • Site engineering.
  • Meekijken en advies uitbrengen over het definitief ontwerp (DO).

Daarnaast heeft De Groene Boog ons gevraagd om het uitvoering ontwerp (UO) te maken van de bouwkuipen toerit Noord, Zuid en het gesloten deel. Dit betreft 34 bouwkuipen. Hiervoor hebben we, samen met ingenieursbureau M.U.C. en Hektec, de UO berekeningen damwand, UO berekeningen stempelramen en UO berekeningen ankers opgesteld. Het tekenwerk is volledig in Revit 3D gedaan.

Damwand aanbrengen

Op het gehele project zijn bij diverse kunstwerken damwanden (waar mogelijk) drukkend dan wel trillend aangebracht. Eén van onze nieuwe Quattro Piler PVE 4240Z-800 heeft met behulp van vier klemmen die onafhankelijk van elkaar bewegen, damwandplanken de grond in gedrukt. De aanbrengmethode kenmerkt zich doordat er trillingsvrij en geluidsarm gewerkt kan worden.

Voor het aanleggen van de halfverdiepte tunnel is er een damwandkuip aangelegd met damwanden van totaal ca. 7 km lang en maar liefst ca. 9.000 VSP combipalen.

Voton Verdringende Schroefpalen (VSP) boren

Een andere stap in het proces is het boren van VSP palen. Dit is gedaan ter hoogte van Kunstwerk 52a aan het Terbregseplein. Hiervoor zijn 10 poeren gebruikt. De poeren verschillen in grootte, van 45 tot wel 96 palen per poer.

De VSP combipalen worden geboord in 3 verschillende diameters: Ø 610/750, Ø 560/685 en Ø 508/625. De prefab kernen die worden toegepast zijn vierkant 32 + 35 en de octicon 430 en 480. Deze worden geleverd door onze fabriek (Voton). Speciaal voor dit werk is de octicon 480 ontworpen voor de 610 buis, om zo een besparing te kunnen doen in het aantal palen en een zo optimaal mogelijk ontwerp.

Voor de tunnel zijn de prefab kernen uitgerust met een gewi-staaf van Ø 63,5 en Ø 75 die door een schotel en twee moeren worden verbonden met de gewapende onderwaterbetonvloer. Deze zullen door duikers worden gemonteerd en vastgezet.

Voor de toeritten worden ribbels over de vier zijden van de prefab (vierkant en octicon) kern ingegoten om zo een optimale  krachtoverdracht te krijgen tussen paal en onderwater betonvloer. Hiervoor zijn door Voton speciale mallen gemaakt om deze in de fabriek al in te kunnen storten.

Bij de kruising met de Rotte worden de palen uitgevoerd met een achterblijvende casing, waarbij er maar liefst 15 stalen ribbels worden toegepast om zo de overdracht met het onderwaterbeton te kunnen waarborgen. Deze palen worden uitgevoerd als Ø 560/670 en met een oplanger verdiept tot ca. 10 meter onder waterniveau.     

Realiseren van diverse ankertechnieken

Voor de tijdelijke damwandconstructie in de tunnel worden strengankers toegepast om de damwanden te verankeren. Waar mogelijk worden strengankers i.p.v. stempelbuizen toegepast om ruimte beschikbaar te houden voor het laten inhijsen van de prefab dilatatievoegen. Wanneer de tunnelbak is gestort zullen deze ankers en gordingen weer worden verwijderd en vervolgens kan de tijdelijke damwand weer worden getrokken.

Voor de toeritten worden staafankers toegepast van Ø 63,5 en Ø 75 (met dubbele corrosiebescherming) voor de definitieve verankering van de damwanden. De damwanden zullen hier niet verwijderd worden en zijn een permanente constructie voor de toeritten. De uitdaging zit in de lengte van de ankers en het invoeren hiervan. De lengtes variëren van 28 m1 tot maar liefst 41,5 m1 die onder een hoek van 30° - 45° worden ingevoerd. Hiervoor ontwikkelen we zelf een inhijsconstructie en assemblageconstructie om op het werk deze ankers te monteren en in te kunnen voeren in de boorbuis.

Voor kunstwerk 50, een viaduct over de President Rooseveltweg, is een tijdelijke damwandconstructie aangebracht. Voor het verankeren zijn er verwijderbare strengankers geboord. Vanwege de grote ophogingen van de aardebaan van het kunstwerk (zowel tijdelijk als definitief) en de aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond, was aan beide zijden een verankerd damwandscherm nodig.

Palenwand

Ten aanzien van de versteviging van de autoweg plaatsen we een unieke palenwand. De wand plaatsen we haaks op het spoor van de HSL lijn. Een gevoelig stuk dat we moeten kruisen, daarom wordt dit deels in de nacht en tijdens een buitendienststelling gerealiseerd.

Als alternatief voor een damwand worden geboorde casing palen trillingvrij aangebracht en vervolgens verankerd met strengankers zodat er een stevige wand achterblijft. Bijzonder is dat de uitsparingen voor de ankers al vooraf in de palen aangebracht zijn. Inmiddels zijn alle palen aangebracht voor de twee wanden van zo’n 30 meter.

Tijdelijke kunstwerken

Over het gehele tracé is een tijdelijke werkweg gerealiseerd. Hiervoor zijn diverse bruggen benodigd om met het onderliggend wegennet en waternet te kunnen kruizen. We hebben stalen buizen weggeboord en getrild. Vervolgens heeft onze constructiewerkplaats hierop de stalen ondersteuningsconstructie gemaakt om de brugdelen hierop te kunnen laten aansluiten.

Daarnaast hebben we diverse buizen ingetrild waaraan een vleermuisscherm wordt bevestigd om zo ervoor te zorgen dat de vleermuizen de weg nog kunnen vinden tussen onze werkzaamheden door.

Stempelramen

Voor de Rottemerentunnel worden er tijdelijke gordingen en stempelramen aangebracht welke tot wel 3 lagen hoog zijn ontworpen. Al deze tijdelijke constructies worden onder executieklasse 2 gelast. De gordingen die worden toegepast variëren van HEB 300 tot HEB 1000.

Voor de toeritten worden nieuwe HEB balken toegepast variërend van HEB 450 tot HEB 900. Hierop sluiten de definitieve ankerstoelen van de staafankers aan en dit geheel wordt onder executieklasse 3 gelast.

Prefab heiwerk

Voor diverse kunstwerken worden prefab palen geheid als fundatie. Bij o.a. de voorbouwlocatie bij het Terbregseplein waar het viaduct over de ondersteuningsconstructie wordt getrokken hebben wij een paalmatras geheid. Dit om ervoor te zorgen dat tijdens het bouwen de locatie niet verzakt door het gewicht van de constructie.

Veiligheid

Mede doordat de funderingscombinatie al vanaf de tender is betrokken bij het project en mee heeft gedacht in het ontwerp hebben we de toe te passen uitvoeringsmethodieken kunnen optimaliseren. Veiligheid is integraal in het ontwerp meegenomen. Ook tijdens de realisatie heeft arbeids- en omgevingsveiligheid constant de benodigde aandacht gehad. Dit is een samenspel tussen de teams van De Groene Boog, de funderingscombinatie en een veiligheidskundige die de uitvoering heeft begeleid.  

Bekijk ook onze andere projecten

Stuur project door