Samen dragen we het succes!

Centrale As

Projectinformatie

Project Centrale As
Locatie Burgum
Opdrachtgever Provincie Fryslân
Hoofdaannemer Nije Daam (Mobilis, Van Gelder en Friso Civiel)
Jaar 2014-2016

De Centrale As wordt de verbindingsweg tussen Drachten en Dokkum in Friesland. Het deelproject ‘Midden 2’ bestaat o.a. de bouw van een aquaduct en een brug bij Burgum. Ten behoeve hiervan installeert Voorbij Funderingstechniek stalen damwand en Voton Ankerpalen (VAP).

Centrale As Midden 2

De Centrale As is een nieuwe dubbelbaans autoweg die van Dokkum in het noorden tot Nijegea in het zuiden van Friesland zal lopen. De weg moet de leefbaarheid in de omgeving verbeteren en tevens de bereikbaarheid van noordoost Friesland vergroten.

Aannemerscombinatie Nije Daam (Mobilis, Van Gelder en Friso Civiel) realiseert het deelproject Centrale As Midden 2 wat o.a. bestaat uit de constructie van een aquaduct en een nieuwe brug in Burgum. Ten behoeve hiervan installeert Voorbij Funderingstechniek stalen damwand en Voton Ankerpalen (VAP®). De VAP-palen moeten het opdrijven van de betonvloer van het aquaduct voorkomen.

Om zo weinig mogelijk omgevingshinder te veroorzaken is het materiaal voor het nieuwe aquaduct aangevoerd per schip in plaats van per vrachtauto. Hiertoe heeft Voorbij Funderingstechniek aan beide zijden van het Prinses Margrietkanaal een kademuur geïnstalleerd. Voor een schip geladen met ca.1.500 ton aan damwand zijn normaal 50 vrachtauto’s nodig.