Samen dragen we het succes!

In de rivier de Steenbergsche Haven is de bouw gestart van het eerste aquaduct van Noord-Brabant. Dit project is onderdeel van de aanleg een nieuw stuk snelweg rond Steenbergen. Rijkswaterstaat heeft Mobilis opdracht gegeven voor het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van het viaduct. In opdracht van Mobilis zal Voorbij Funderingstechniek o.a. stalen damwand en vibro-combinatiepalen installeren.

Het nieuw aan te leggen wegdeel wordt een verlengde van de A4 en zal tussen Dinteloord en Halsteren komen te liggen. Samen met het in 2007 aangelegde deel tussen Bergen op Zoom en Halsteren, vormt het een weg van 21 km lang met 2x2 rijstroken. De nieuwe A4 moet zorgen voor een betere verbinding tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen.

Het tracé bestaat uit 2 bruggen, 2 onderdoorgangen, 5 viaducten en een aquaduct aan de westzijde van Steenbergen. Het aquaduct wordt 35 meter lang en zal onder de Steenbersche Haven komen te liggen. Er is gekozen voor een aquaduct onder de watergang om de haven goed ontsluitbaar te houden. Het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering wordt verzorgd door Mobilis. De overige werkzaamheden vallen onder de combinanten MNO Vervat en Ooms Construction.

Werkzaamheden Voorbij Funderingstechniek

In opdracht van Mobilis zal Voorbij Funderingstechniek t.b.v. de kwelschermen, de compartimenteringsschermen en het tijdelijk geleidewerk het volgende installeren:

  • ca. 700 vibro-combinatiepalen met een lengte van 14 - 23 m (buisdiameter: 510 - 560 mm, schachtmaat prefab ribbelpaal: 320x320 - 350x350 mm);
  • ca. 100 m stalen damwand met een lengte van 21 - 26 m; 
  • ca. 20 dubbele tussenplanken met een planklengte van 22 m;
  • ca. 20 HZ-profielen met een lengte van 32 m;
  • 40 buispalen met een lengte van 8 - 10 m (diameter 270 – 610 mm).

Een deel van onze werkzaamheden zal worden uitgevoerd vanaf onze eigen hulpconstructies.

Planning

In september 2011 is Voorbij Funderingstechniek gestart met het plaatsen van kwelschermen aan de Westhavendijk. In volgende fasen zullen er compartimenteringsschermen geplaatst worden. In enkele compartimenten zal Voorbij vibro-combinatiepalen installeren.

Om droog aan het aquaduct te kunnen bouwen zal de huidige vaarroute omgeleid moeten worden. Hiervoor zal Voorbij Funderingstechniek een geleidewerk plaatsen, bestaande uit stalen damwand en buispalen.

Naar verwachting is Voorbij Funderingstechniek de tweede helft van 2012 klaar met haar werkzaamheden. Het doel van Rijkswaterstaat is om de nieuwe snelweg eind 2013 open te stellen.

Stuur project door