Samen dragen we het succes!

De A50 tussen Ewijk en Valburg wordt verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken om de doorstroming van het verkeer te vergroten en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Onderdeel van dit project is de realisatie van een extra Waalbrug.

Bouw extra Waalbrug (Tacitusbrug)

Voor een betere doorstroming van verkeer op de A50 tussen Ewijk en Valburg gaat Rijkswaterstaat de weg verbreden van 2x2 naar 2x4 rijstroken. In juli heeft de combinatie Waalkoppel, bestaande uit Mobilis B.V, Van Gelder B.V en Dywidag Bau GmbH, hier opdracht voor gekregen. Onderdeel van dit project is de realisatie van een extra Waalbrug (Tacitusbrug) ten westen van de bestaande brug met vier rijstroken. De brug zal er grotendeels hetzelfde uit komen te zien als de huidige en kenmerkt zich door vier betonnen pylonen aan de buitenzijden en tuien die het rijdek dragen.

Voorbij Funderingstechniek zal ten behoeve van de steunpunten en rivierpijlers van de brug vrijwel alle funderingswerkzaamheden verrichten.
Zie hieronder een opsomming van onze werkzaamheden:

  • Het plaatsen van stalen damwand t.b.v. bouwkuipen incl. gordingen en ankers,
  • Het installeren van VSP-casingpalen met groutinjectie,
  • Het toepassen van waterglasinjectie om een afsluitende bodemlaag in bouwkuipen te creëren.
  • De constructie van remmingwerk (65 meter breed) ter bescherming van uitvoering vanaf het water.

Uitvoering

In oktober 2010 is Voorbij Funderingstechniek gestart met het aanbrengen van stalen damwand, gordingen en ankers. Maandag 31 januari heeft de minister van infrastructuur, Melanie Schultz van Haegen, de symbolische eerste damwandplank geslagen. In 2011 begon de installatie van VSP-casingpalen met groutinjectie. Deze Verdringende Schroef Palen worden op diepte geschroefd middels een stalen casing met schroefpunt die vervolgens in de grond achterblijft. De casing is blijvend vanwege het gevaar voor uitspoeling door de grondwaterstroom (rivier met grindlaag in de bodem).
Het grout, dat door de boorpunt wordt geïnjecteerd ter plaatse van de draagkrachtige zandlaag, moet zorgen voor een hogere schachtwrijving.

Om de installatie van de VSP-palen mogelijk te maken wordt er eerst een hulpconstructie gemaakt. Deze hulpconstructie dient met name voor de aanvoer van materialen. De meeste funderingswerkzaamheden zullen namelijk vanaf ponton worden uitgevoerd.

Voorbij Funderingstechniek past in enkele bouwkuipen tevens waterglasinjectie toe om een afsluitende bodemlaag te creëren. Hierbij worden injectieslangen vanaf het maaiveld verticaal in de grond gebracht, waarna een vloeistof in de grond wordt geinjecteerd. De vloeistof vermengt zich met het zand en verhardt. Hierna kan er worden ontgraven.

Aanvaarbeveiliging

Aangezien scheepvaart gewoon doorgaat tijdens onze werkzaamheden vanaf het water, is er door onze technische dienst een zogenaamde aanvaarbeveiliging (remmingwerk) geconstrueerd. Deze constructie van circa 65 meter breed moet ons materieel en personeel beschermen tegen schepen die mogelijk uit koers raken.

Oplevering

Voorbij Funderingstechniek was in 2011 klaar met haar werkzaamheden. In 2013 moet de nieuwe Waalbrug worden opgeleverd, waarna de bestaande brug zal worden gerenoveerd. Volgens planning kan er in 2014 over beide bruggen gereden worden.

Stuur project door