Kracht van samenwerking

TBI Infra

De ondernemingen binnen TBI Infra zorgen voor duurzame infrastructurele oplossingen in het verkeer die industrie en water in beweging brengt. Dit vanuit een maatschappelijk bewuste verantwoordelijkheid. TBI Infra gelooft stellig in de kracht van samenwerking. Complexe, multidisciplinaire infraprojecten vergen steeds meer specifieke kunde en expertise van verschillende partijen. Alleen door eendrachtig samen op te trekken, open en integer met elkaar te communiceren, kunnen al die verschillende 'neuzen' richting een optimaal projectresultaat voor de opdrachtgever worden gedirigeerd. De TBI-ondernemingen zijn de aangewezen partij om die eendrachtige samenwerking te 'mobiliseren' en in goede banen te leiden.

TBI Infra wordt gevormd door Mobilis, Voorbij Funderingstechniek, Voton en Struijk en is in januari 2008 ontstaan als onderdeel van TBI Holdings B.V. 

Missie TBI Infra
TBI Infra wil de komende 100 jaar met trots mooie en toonaangevende projecten  bouwen.

Visie TBI Infra
Het is onze ambitie om voorop te lopen, te groeien en door te ontwikkelen. Dit vraagt  daadkracht in een bewegende markt. De balans tussen omzet en rendement enerzijds,  en ruimte voor ontwikkeling en specialisme anderzijds, is daarbij het uitgangspunt. Ons grootste kapitaal is de kennis en kunde van onze mensen. Zij maken het mogelijk  dat we zowel grote aansprekende projecten als ook kleinschalig maatwerk kunnen  realiseren. We benutten en bundelen onze unieke krachten, waardoor we wendbaar en  flexibel zijn en tegelijkertijd robuust en solide. Om deze ambitie waar te maken  onderscheiden wij ons in samenwerking en ontwikkelen wij ons continu.

Bouwstenen TBI Infra + kernwaarden Voorbij Funderingstechniek
Binnen TBI Infra zijn er een aantal bouwstenen bepaald die in lijn staan met de kernwaarden van Voorbij Funderingstechniek.