Voorbij Funderingstechniek is een van de koplopers op het gebied van duurzaamheid

Voorbij Funderingstechniek is een van de koplopers in de funderingsbranche op het gebied van duurzaamheid. In 2020 kondigden wij aan dat we overgingen op HVO 100 brandstof. Nu gaan we nog een stap verder samen met DENS en UMS in het elektrificeren van ons machinepark. DENS houdt zich bezig met het ontwikkelen en elektrificeren van onder andere een midigraver en shovel voor Voorbij Funderingstechniek. UMS ontwikkelt het batterijsysteem, dat een belangrijk onderdeel is van het aggregaat van DENS. In december is de shovel geleverd waarvan nu de motor is verwijderd; daarmee is de eerste stap naar elektrificatie gezet. De midigraver is in januari geleverd en op dit moment wordt daarvan de motor verwijderd.

DENS verzorgt met het Hydrozine aggregaat de benodigde energie om het elektrische funderingsmaterieel op te laden. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de Hydrozine aggregaat. Hij zal nog getest worden in de komende maanden en daarna voor het eerst in gebruik gaan op de Groene Boog. Op de Groene Boog rijdt ook onze eerste elektrische buggy rond! Voorbij Funderingstechniek is het eerste funderingsbedrijf dat geïnvesteerd heeft in een Hydrozine aggregaat. In de toekomst blijven we ons hierin ontwikkelen. Dit is een grote stap richting volledig elektrisch en emissieloos bouwen.

Hoe werkt het Hydrozine aggregaat?

Het Hydrozine aggregaat is een unieke en veelzijdige techniek, die in staat is emissieloos energie te leveren door gebruik van vloeibare Hydrozine. Het aggregaat maakt gebruik van de vloeibare waterstof drager Hydrozine, wat als vloeistof in tegenstelling tot waterstof geen druktanks vereist. Hydrozine bevat 53 gram waterstof per liter waarmee het grote hoeveelheden waterstof veilig kan opslaan. In het aggregaat wordt uit de Hydrozine direct waterstof opgewekt en meteen in een brandstofcel omgezet naar schone elektrische energie. Hierdoor blijft het aggregaat even gebruiksvriendelijk als het ‘oude’ dieselaggregaat. Met dit aggregaat kunnen we gaan werken met accu’s die opgeladen worden door middel van Hydrozine. Hiermee zijn wij de eerste ter wereld die binnen een cyclus van 24 uur een midigraver en een shovel op kunnen laden.

Stip op de horizon

We zijn inmiddels gestart met de eerste stappen in het elektrificatieproces van de midigraver en shovel. Daarna zullen we ook het Hydrozine aggregaat in gebruik nemen. Maar, we zijn stappen aan het zetten om dit breder binnen Voorbij Funderingstechniek te implementeren. De techniek en elektrificatie is makkelijk op te schalen, zodat we in de toekomst ook duurzame energie kunnen opwekken voor nóg meer, en groter geëlektrificeerd bouwmaterieel.

In tegenstelling tot het ‘oude’ dieselaggregaat en de oude heistelling is het Hydrozine aggregaat en geëlektrificeerde funderingsmaterieel CO2-neutraal, fluisterstil en er is geen uitstoot van stikstof, zwaveloxide en fijnstof.

Wij zijn enorm trots dat wij, als Voorbij Funderingstechniek, samen met DENS en UMS een grote én belangrijke stap in de richting van de elektrificatie en verduurzaming van de funderingstechniek, bouw en infra zetten.

Meer weten over deze samenwerking?

Contact onze specialist Jeroen!

Onze kranen draaien op HVO 100 brandstof! Meer lezen?

Stuur artikel door