Voorbij FT exposant op de Betondag 2018

Op 15 november staan TBI-ondernemingen Croonwolter&dros, Mobilis en Voorbij Funderingstechniek op de Betondag in de Doelen in Rotterdam. De drie bedrijven zijn exposant op de Betonmarkt. We zijn te vinden bij standnummer 88.

De Betondag is al jarenlang een begrip en het grootste eendaagse evenement waar bouwtechnisch Nederland elkaar ontmoet. Het evenement is een unieke combinatie tussen ontmoeten en leren. Dit jaar staat de Betondag in het teken van duurzaamheid. Met het motto Beton: duurzamer dan ooit! lopen de thema’s van het Betonakkoord als rode draad door het programma.

Duurzaam beton

Samen met vier Ministeries en zo’n 50 andere partijen heeft TBI het betonakkoord ondertekend. In het Betonakkoord maken ketenpartners in de betonindustrie afspraken over circulair gebruik van beton. In het akkoord zijn afspraken gemaakt om in de keten vergaand samen te werken aan duurzaamheid, 100% recycling van materialen en forse reductie van de CO2-uitstoot. Ook Mobilis, Croonwolter&dros en Voorbij Funderingstechniek hebben getekend voor dit betonakkoord, wat betekent dat wij meewerken aan het circulair gebruiken van beton.

Het congres

In het congres zal er een uitgebreide presentatie worden gegeven van de RijnlandRoute, waarbij vier sprekers in detail vertellen over verschillende technieken die worden toegepast bij het project.

Mobilis, Croonwolter&dros en Voorbij Funderingstechniek werken samen aan de RijnlandRoute. Een groot en mooi project waar een intensieve samenwerking van belang is. In een door de drie sprekers simultaan gebrachte presentatie onder leiding van Mobilis-directeur Jan de Jong, worden alle aspecten van dit project vanaf de planfase tot de huidige uitvoeringsfase toegelicht. Het project wordt geografisch van oost naar west en van zuid naar noord doorlopen, waarbij steeds wordt aangegeven hoe men vanaf de eerste krijtstrepen tot het huidige uitvoeringsontwerp is gekomen met natuurlijk de grote nadruk op beton-gerelateerde items. 300m lange gebogen, nagespannen kokerviaducten, diepwanden met ‘soft-eyes’, innovatieve detaillering van tunnel segmenten, funderen boven gestuurde boringen en uitdagende eisen vanuit bestaande grondwaterverontreinigingen en brandwerendheid zijn een paar van de te verwachten smaakmakers.

Beton Banenmarkt

Naast de Betonmarkt staan Mobilis, Croonwolter&dros en Voorbij Funderingstechniek ook op de banenmarkt in de Doelen. Door het personeelstekort in de bouw is het voor bedrijven in de bouwsector belangrijk om te investeren in de toekomst. De bedrijven zetten als onderdeel van TBI sterk in op de ontwikkeling van talenten en het laten zien waar de bouw voor staat: een leuke werkomgeving waarin met trots kijken naar de werken die wij bouwen en hebben gebouwd.

Wij hebben standnummer 51.

Stuur artikel door