TOVF werken is veilig werken

Trots op Veilig Funderen, TOVF, is de manier waarop veilig denken en handelen is verankerd binnen Voorbij Funderingstechniek. Marcel Kouwenhoven, hogere veiligheidskundige, gaat in dit interview in op wat TOVF voor de organisatie betekent en eindigt met onze nieuwe veiligheidsfilm: 'Het verhaal achter TOVF'.

Veiligheid als kernwaarde

“Van origine zijn wij, zoals veel bedrijven in deze branche, productiegedreven,” begint Marcel zijn uitleg. “De planning was leidend, het werk gaat altijd door, was lang het devies. Maar met TOVF zeggen we, nee, veiligheid is net zo belangrijk als productie. Veiligheid is immers een van onze kernwaarden. Dat vinden we zo belangrijk dat we dat verder uit hebben gewerkt. En dat is TOVF geworden.”

“Met de vijf uitgangspunten van TOVF maken we concreet wat wij belangrijk vinden en hoe we omgaan met risico’s in het werk. TOVF gaat over bewustwording, een manier van omgaan met dilemma’s en daarin je verantwoordelijkheid nemen. Samen met je collega’s en de klant.”

Natte bouwkuip

Marcel haalt een voorbeeld aan. “In aanhoudend regenachtig weer kan een bouwkuip heel nat worden. De draagkracht van onze zware machines kan daarbij in het geding komen. Maar zo’n situatie is er niet ineens, die ontstaat geleidelijk. Er is dan ook geen sprake van, iets is veilig of helemaal niet, het is geen helmpje op of helmpje af. Was het maar zo zwart-wit! Er zijn juist een heleboel grijze gebieden. En hoe ga dan je op dat moment om met dit soort risico’s. Het dilemma, doorgaan of stoppen met het werk, moet je juist aan de voorkant regelen. En dat is wat we met TOVF doen.”

Start bij aannemen project

“Om discussies op de werkplaats zelf zoveel mogelijk te voorkomen, is TOVF in onze hele manier van werken verweven,” legt Marcel uit. “Dat begint al met de start van het proces, op kantoor met de afdeling Verkoop. Die maakt de afspraken met de klant, onder andere over veilig werken. Er komen vragen op tafel als, hoe draagkrachtig moet de put zijn – dat kun je berekenen. Zitten er kabels en leidingen in de grond, of is die vervuild? Dat kun je nakijken. Dus eigenlijk alles wat we vooraf kunnen bedenken om risico’s te beoordelen op veilig werken, wordt besproken, en verder meegenomen in het proces.”

“TOVF is geen campagne of programma. TOVF is een filosofie, een verandering in houding en gedrag.”
Marcel Kouwenhoven

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Als veiligheidskundigen sluiten wij die voorbereidende fase af door bij de start van de ploeg ter plekke aanwezig te zijn. We kijken dan of voldaan is aan de gemaakte afspraken. Dat is voor de collega’s in het werk ook erg prettig. TOVF is zodoende een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van ons én van de klant.”

TOVF als filosofie

TOVF is geen veiligheidsverandering maar een cultuurverandering, stelt Marcel. “Wat TOVF anders maakt dan andere veiligheidsprogramma’s, is dat het geen campagne is. Het is niet aan een bureau bedacht, of door de directie. TOVF is hier echt ontstaan vanaf de werkvloer, en is dus van iedereen. Dat is wel een duidelijk verschil met wat andere bedrijven hebben op dit gebied. TOVF is een filosofie.

TOVF benadert veilig werken op een andere manier. Het is gebaseerd op de gedachte dat medewerkers allemaal volwassen mensen zijn die je op hun eigen verantwoordelijkheid kunt aanspreken. Het gaat dus niet om het blijven hameren op die helm op moeten, of die maximum snelheid aanhouden, maar om het doordrongen zijn van de noodzaak van de regels. En je ernaar gedragen.

Voor de duidelijkheid: een cultuurverandering kost tijd. Als je altijd naar je werk bent gegaan met de bril op ‘productie en planning is leidend’, dan kost dat tijd om daarin verandering te brengen. Want naast het verankeren in ons werkproces zitten we zelf ook als mens in het veranderingsproces. Want TOVF is vooral een manier van denken, hoe wij met onze veiligheidsuitdagingen en dilemma’s omgaan. En dit ook bespreekbaar durven maken, met collega’s én klanten, en daarin je verantwoordelijk durven nemen.”

Om uit te leggen wat TOVF is hebben we een film gemaakt, die het verhaal achter onze TOVF filosofie verteld.

Het verhaal achter TOVF

Meer lezen over TOVF?

Stuur artikel door