Terugtreding ir. D.A. Sperling als voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. wegens pensionering per 1 mei 2019

Persbericht

Rotterdam, 7 december 2018

Per 1 mei 2019 zal de heer ir. D.A. Sperling wegens pensionering terugtreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V.

De heer Sperling heeft sinds begin 2002 zitting gehad in de Raad van Bestuur van TBI en is sinds 2012 bestuursvoorzitter.
De Raad van Commissarissen van TBI Holdings B.V. heeft per gelijke datum de heer ir. A.J.H. van Breukelen benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
De heer Van Breukelen is sinds 1 januari 2018 lid van de Raad van Bestuur en was voorheen directievoorzitter van Synchroon B.V., een dochteronderneming van TBI.
 
Per 1 mei 2019 zal de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. dientengevolge bestaan uit de heren ir. A.J.H. van Breukelen (voorzitter) en drs. E.A.A. Roozen RA.

Stuur artikel door