TBI Veiligheidsdag 2018

TBI zet veiligheid op 1. Dat doen we door het werken conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn, door te investeren in trainingen en opleidingen, door goede veiligheidsprocedures te hanteren en te investeren in veilig materieel en materiaal. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Want het gaat vooral ook om het bewust veilige gedrag van onze mensen.

Bewust veilig

Op 16 maart staan we binnen TBI opnieuw stil bij wat veilig werken voor ons betekent. En dat doen we niet alleen. De brancheverenigingen Bouwend Nederland en Uneto VNI hebben besloten om 16 maart 2018 tot landelijke “Dag van de Veiligheid” uit te roepen. Zij hebben al hun leden aangespoord om hier aan mee te werken. Een sterk initiatief, waarbij wij ons graag aansluiten. Ons thema dit jaar is: Van moeten naar willen. 

Stuur artikel door