TBI realiseert fors hoger resultaat in 2018

Daan Sperling, voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI:

“2018 was een goed jaar voor TBI. De woningmarkt, zowel nieuwbouw als onderhoud en renovatie, was onverminderd sterk en in de utiliteits- en inframarkt verbeterden de marktomstandigheden. De bedrijfsopbrengsten groeiden met 4 procent naar € 1.773 miljoen en ons operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) nam toe met 19 procent naar € 54,7 miljoen. Het nettoresultaat steeg met 72 procent naar € 18,2 miljoen (2017: € 10,6 miljoen).  Met een toename van 11 procent naar ruim € 2,6 miljard is onze orderportefeuille goed gevuld en is onze basis voor de komende jaren aanzienlijk versterkt. Tegelijkertijd hebben we ons risicoprofiel verlaagd door selectief te werk te gaan bij de verwerving van projecten. Onze financiële positie blijft sterk en we houden dan ook ruimte om te investeren in slimme, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor de gebouwde omgeving.” 
 
“Onze strategie is gebaseerd op drie pijlers die met elkaar verbonden zijn: economische waardecreatie, maatschappelijke impact en de ontwikkeling van onze (toekomstige) medewerkers. We zien belangrijke trends die van grote invloed zijn op het werkveld van TBI. De energietransitie, efficiënter omgaan met materialen en het verhogen van de gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving bieden kansen om de groei van onze ondernemingen te verbinden met de bijdrage die wij willen leveren aan onze omgeving. De verduurzaming van de gebouwde omgeving, de woningbehoefte en investeringen in infrastructuur zijn belangrijke groei-impulsen voor onze ondernemingen in de komende jaren.”

TBI jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 PDF

Stuur artikel door