Slimme engineeringssoftware leidt tot forse besparingen op funderingen

Voorbij Funderingstechniek is bekend om zijn specialisme in funderingen. Iets minder bekend, maar wel een van de sleutels van het succes bij de uitvoering, is het specialisme engineering van complete bouwkuipen, bestaande uit damwanden, verankeringen, stempelramen en paalfundaties. De afgelopen jaren ontwikkelde Voorbij Funderingstechniek eigen moderne software voor parametrisch ontwerpen: BASE FT. Hiermee zijn al forse optimalisaties, en daarmee besparingen, gerealiseerd.

Voorbij Funderingstechniek ontwikkelde een softwaretool op het platform VIKTOR dat een schat aan constructie- en geotechnische kennis en praktijkervaring samenbrengt. Het kreeg de naam BASE Foundation Technology en bevat bijvoorbeeld een applicatie voor het geparametriseerd ontwerpen van paalfunderingen, zowel voor op druk- als op trek belaste palen. Daarnaast zijn er applicaties voor bouwkuipen met onder andere damwanden en verankeringen. Met deze tools werden de afgelopen twee jaar op meerdere, al opgeleverde, projecten binnen het DO (Definitief Ontwerp) en/of UO (Uitvoeringsontwerp) besparingen gerealiseerd van 10 tot 20% op de bouwstoffen. Andere behaalde voordelen waren verkorting van de bouwtijd, vermindering van de benodigde equipment en verlaging van de emissie-footprint van het ontwerp. 

Hoe eerder aan tafel, hoe groter de optimalisaties

Om het meeste profijt van BASE FT te hebben, worden de engineers van Voorbij Funderingstechniek al in de ontwerpfase bij een ontwerp betrokken. Hun constructiekennis én de software leveren samen de meerwaarde. Wachten tot het DO/TO (Technisch Ontwerp) is afgerond, is niet meer nodig, omdat door middel van het parametrisch ontwerpen al veel eerder gedetailleerd ontworpen kan worden. Bij de ontwikkeling van de honderd meter hoge toren in de Sluisbuurt op Amsterdam Zeeburgereiland maakte de vroege samenwerking met de adviseurs en aannemer zelfs dat de toren uitvoerbaar was en de businesscase kon worden rondgemaakt.

Data verzamelen om te blijven leren

Intussen blijft Voorbij Funderingstechniek praktijkdata verzamelen uit haar machinepark, dat voor dit doel van registratiesystemen werd voorzien. Deze data worden gebruikt om de parametrisch ontwerpsoftware van BASE FT voortdurend te valideren en te verbeteren. Het opslaan en verwerken van deze data is een complex en omvangrijk project, want Voorbij Funderingstechniek produceert dagelijks 500 tot 1000 palen, wat neerkomt op gemiddeld 10.000 tot 20.000 strekkende meter per dag. Hiervan wordt iedere 5 cm geregistreerd! Om dit te beheersen gebruikt men Machine Learning en worden data-analisten en datawetenschappers ingezet. Deze ontwikkeling markeert het begin van nieuwe samenwerkingsvormen en een andere, veel vloeiender procesgang van SO (Schetsontwerp) naar UO.

Méér weten over onze meerwaarde in de ontwerpfase van een fundering? Neem dan contact op!

Arnoud Hoeve
Commercieel Technisch Adviseur
Ik help u graag verder!

In het kader van de digitale transformatie hebben wij geïnvesteerd in software die ons in staat stelt automatisch optimale ontwerpen voor paalfundaties te genereren. Deze ontwikkeling maakt deel uit van een reeks parametrische ontwerpapplicaties op het VIKTOR platform, met als doel het automatiseren van de bouwplaats.

Lees meer over deze slimme applicatie

Stuur artikel door