Onze veiligheidsfilosofie in de praktijk

Eind mei 2019 heeft Voorbij Funderingstechniek Veiligheidsladder trede 3 behaald, als één van de eerste funderingsbedrijven van Nederland.

 

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. Binnen Voorbij Funderingstechniek werken wij volgens onze TOVF-filosofie. Het naleven van deze filosofie in combinatie met onze zes cultuurkernwaarden, hebben er voor gezorgd dat wij dit mooie resultaat hebben behaald en biedt ons de mogelijkheid om verder door te groeien op de ladder naar een hogere trede.

Project Coldstore MSD Haarlem

Een mooi voorbeeld van het uitoefenen van onze veiligheidsfilosofie- en gedrag in de praktijk, is het gegund krijgen van het project Coldstore voor MSD in Haarlem. Wij werken op dit project in opdracht van AKOR. Voor de bouw van een koelcomplex voor opslag van medicijnen, zijn wij gestart met het heien van 640 vibropalen. Veiligheid staat voor onze opdrachtgever hoog in het vaandel en ons veiligheidsgedrag en strakke voorbereiding, hebben, er mede voor gezorgd dat wij dit project mogen uitvoeren.

Projectspecifieke veiligheidsaspecten

De focus op veiligheid uitte zich in de aanvraag waar bijvoorbeeld projectspecifieke PBM’s werden gevraagd. Hier hebben wij op in kunnen spelen vanuit onze eigen visie op veiligheid. We zijn met elkaar het gesprek aangegaan en hebben gezamenlijk projectspecifieke PBM's toegevoegd aan de offerte, zoals specifieke handschoenen en veiligheidsschoenen met enkelbescherming. Een gecertificeerde rigger moest aanwezig zijn om met een hoogwerker specifieke werkzaamheden uit te voeren.

Risico-inventarisaties

Volgens de Ierse- en Engelstalige veiligheidseisen hebben we de zogenaamde RAMS opgesteld, Risk Assessment Methode Statements. In deze assessments hebben we onze activiteiten in stappen omgeschreven met de bijhorende risico’s en maatregelen voor zowel onze medewerkers als ook onze omgeving.  De Engelstalige plannen zijn door onze afdelingen werkvoorbereiding en Kwaliteit, Arbeid en Milieu (KAM) opgesteld en uitgevoerd. Het veiligheidsplan werd door beide partijen ondertekend en de werkzaamheden konden van start gaan.

Dagelijkse whiteboard meetings en het hanteren van een kaartensysteem op het project vanuit de opdrachtgever, zorgen ervoor dat wij niet alleen alert zijn op elkaar maar ook zorgdragen voor derden en onze omgeving. Dit sluit goed aan bij onze veiligheidsfilosofie. Blijven signaleren en elkaar aanspreken op onveilig gedrag, zodat we gezamenlijk het veiligheidsniveau verhogen.

Wij hopen dit project goed af te ronden met een mooi resultaat, door een goede en vooral veilige samenwerking met onze opdrachtgever.

Meer weten over onze TOVF filosofie?

Stuur artikel door