Duurzaam funderen begint met een gefundeerd plan

Duurzaam bouwen begint met duurzaam funderen. Met onze slimme parametrische ontwerptool BASE FT, maken wij bij Voorbij Funderingstechniek een duurzaam ontwerp met minder palen en minder beton voor hetzelfde draagvermogen. Dat resulteert in lagere kosten, minder rijbewegingen en daardoor minder CO2-uitstoot.

En voor de uitvoering van het definitief funderingsplan hebben wij bij Voorbij Funderingstechniek alle technieken in huis voor een zorgeloze uitvoering. Ook die uitvoering doen wij samen met u. Samenwerken is immers onze kracht.

Vraag een offerte aan inclusief een kosteloze scan op uw funderingsontwerp!

Mark Remijnse
Bedrijfsleider Commercie

Alle technieken in de vingers voor een stevige fundering

Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd in een breed scala aan paalsystemen. We hanteren zowel in de grond gevormde palen als prefab palen. Bovendien zijn we ook gespecialiseerd in het ontwerp en uitvoeren van stalen kade- en bouwkuipconstructies op maat waarvoor we ook een parametrische ontwerptool hebben ontwikkeld.

Waarom BASE FT?

 • Parametrisch ontwerpen 
 • Tot 500 sonderingen gelijktijdig beschouwen 
 • Slim algoritme voor geoptimaliseerde ontwerpen 
 • Oneindig veel varianten beschouwen 
 • Kan al worden toegepast in een vroege projectfase 
 • Praktische kennis van uitvoeringsmethodes en -data geïntegreerd 

Dit levert u een slanker funderingsontwerp op: 

 • Funderingsontwerp met minder toegepast materiaal voor hetzelfde benodigde draagvermogen 
 • Uitvoering kan met kleiner materieel 
 • Nauwkeuriger 
 • Veiliger 
 • Duurzamer 
   

Niet alleen is Voorbij Funderingstechniek gespecialiseerd in paalsystemen, ook bouwkuipenconstructies zijn onze expertise. In een land als Nederland komt dit erg goed van pas. De grondwaterstand is hoog en ruimte is een schaars goed. Denk hierbij vooral aan de binnensteden, deze kunnen van veel extra (bouw)ruimte profiteren dankzij een bouwkuipconstructie. Bij een nieuwbouwproject is een ondergrondse parkeergarage dan ook eerder een regel, dan een uitzondering geworden.

Bouwkuipen kun je vinden door heel Nederland, deze worden namelijk toegepast bij toeritten van tunnels, het bouwen van aquaducten, andere infrastructurele werken en binnenstedelijk gebied. Bij bouwen in binnenstedelijk gebied komt echter wel meer kijken dan alleen het gebrek aan ruimte. Er moet namelijk rekening gehouden worden met strikte eisen aan trillings- en geluidsbelasting. Dankzij de vele bouwkuipen die Voorbij Funderingstechniek heeft voorzien, weten wij hoe we hier secuur en efficiënt mee moeten werken. We zijn dan ook regelmatig onze opdrachtgevers van dienst met de uitvoering van complete bouwkuipen, bestaande uit damwanden, verankeringen en/of stempelramen.

USE CASES

ALC AMSTERDAM LOGISTIC CITYHUB

OPDRACHTGEVER: Amsterdam Logistic Cityhub, Bouwbedrijf Vrolijk (hoofdaannemer).

OMSCHRIJVING PROJECT: Voorbij FT bouwt mee aan Amsterdam Logistic Cityhub B.V. Het wordt Nederlands eerste meerlaagse stadshub en is ontworpen om de last mile van en naar de stad te verkorten. Direct gelegen aan het Noordzeekanaal en de A10 is ALC dé oplossing voor toenemende verkeersopstopping en het gebrek aan ruimte in onze hoofdstad.

TECHNIEKEN:

 • Uitwerken DO en UO paalfundaties middels BASE FT voor optimalisatie
 • 5.600 vibropalen met 6 vibrokranen
 • Circa 100 VSP palen met 1 VSP-kraan
 • Magnetometer sonderingen t.b.v. voorkomen clashes paalfundering versus kademuur verankering

OPTIMALISATIE FUNDERINGSONTWERP BASE FT:

 • Reductie van 6500m3 beton
 • Één machine minder kunnen inzetten

 

5TRACKS

OPDRACHTGEVER: J.P. van Eesteren.

OMSCHRIJVING PROJECT: 5TRACKS is een gezamenlijke ontwikkeling van TBI-ondernemingen Synchroon en J.P. van Eesteren. Het plan van 5TRACKS bestaat uit een mix van 5 functies - hotel, kantoren, wonen, park en voorzieningen verdeeld over 3 gebouwen die in een groen park aan het spoor staan.

TECHNIEKEN:

 • Uitwerken UO paalfundaties middels BASE FT voor optimalisatie
 • Damwand drukken en trillen
 • 873 VSP palen

OPTIMALISATIE FUNDERINGSONTWERP BASE FT:

 • Reductie van 2000m3 beton
 • Verbetering productie van +40%

Duurzaam

Door het ontwerpproces te automatiseren, kunnen veel meer ontwerp iteraties worden uitgevoerd, wat leidt tot kostenreductie met betrekking tot gebruikte materialen en tijdwinst voor engineering. Het risico op fouten wordt geminimaliseerd omdat processen automatisch worden gekopieerd, geplakt en aangepast.

Bovendien, en misschien wel het belangrijkste, geeft het automatiseren van processen ingenieurs meer tijd om hun specialistische kennis toe te passen op meer uitdagende projecten om een ​​echte toegevoegde waarde te creëren en een maakbaar ontwerp te garanderen met oog voor de omgeving.

Wat hebben we van jou nodig?

Bodemonderzoek (CPT)

 • GEF files met X en Y coördinaten
 • Bij voorkeur wrijvingsgetal inbegrepen
 • Bij voorkeur waterspanningsmeting en waterstanden inbegrepen

Paalbelastingen

 • Bij voorkeur elke paal uniek
 • Mag indicatief zijn in de vroege projectfase
 • Indien van toepassing horizontale paalbelastingen
 • Indien van toepassing toelaatbare maximale paalkop vervorming
 • Indien van toepassing beperkingen op benodigde veerconstante

Funderingsplan

 • CPT’s inbegrepen
 • Mag indicatief zijn in de vroege projectfase
 • Bij voorkeur in .DWG/.RVT format
 • We hebben autocad blokken beschikbaar indien nodig

Neem gerust contact op voor een offerte

Stuur artikel door