Blog 2 - Ontstaan en lancering module 1 drukpalen

Door Wiebren Koers, Engineer.

Nadat Richard in het eerste blog is ingegaan over hoe we tot BASE FT zijn gekomen, heb ik, Wiebren Koers, deze tweede blog geschreven. Deze blog gaat over het ontstaan van de module drukpalen en uiteindelijke lancering hiervan.

Nadat we eind 2018 de TBI Innovatieprijs hadden gewonnen, hebben we direct doorgepakt en zijn we gestart met het ontwikkelen van ons eerste target voor BASE FT: Software automatiseren.

Omdat we altijd veel tijd kwijt zijn met het maken van optimalisaties van palenplannen, was al snel de keuze gemaakt om een eigen palenprogramma te ontwikkelen, waarin de berekeningen geautomatiseerd worden. Maar waar begin je met automatiseren?

Tijdens de eerste module moeten er programmaonderdelen gebouwd worden welke bruikbaar zijn voor toekomstige modules. Daarom moet een automatisch toegekend grondprofiel bruikbaar zijn voor zowel een draagkracht- als damwandberekening. Daarnaast hoe ga je het groeperen van sonderingen programmeren? Na een aantal interne brainstormsessies is een afspraak gemaakt met de mannen van Victor om te kijken of onze ideeën in het platform te realiseren zouden zijn. Daar kwamen natuurlijk ook weer andere vragen naar boven. Uiteindelijk na een aantal maal nog met elkaar overlegd te hebben was er de ‘GO’ voor de ontwikkeling van de module drukpalen.

BASE FT ook in jouw ontwerp toepassen?

Zo’n ontwikkeling gaat niet zonder tegenslag.

Het blijkt namelijk dat elk sondeerbedrijf een eigen interpretatie heeft van een GEF-bestand. Dit betekent dat als een file niet wil laden, het programma aangepast moet worden zodat dit een volgende keer wel kan. Ook blijken wij en de gangbare rekenprogramma’s een verschillende interpretatie van de conusweerstanden te hebben, waardoor elk programma zijn eigen draagkracht vindt.

Maar, na regen komt zonneschijn. Het geeft telkens een goed gevoel om te zien dat er bij een nieuwe release grote stappen gemaakt zijn. Zo is bijvoorbeeld met de automatisch optimaliseren optie een grote stap gemaakt in het nog optimaler kunnen leveren van draagvermogen aan de klant. Daarnaast kan er nu al tijdens een gezamenlijke sessie gekeken worden of opties uitgesloten of mogelijk zijn. Dit maakt het proces waar we vaak al interactief bezig waren nog interactiever, waardoor we nóg beter advies kunnen geven.

Op 29 augustus was het eindelijk zover. The officiële lancering van BASE FT module drukpalen.

We hebben dit gevierd omdat het een belangrijke mijlpaal is en een verandering in het uitvoeren van draagkrachtberekeningen. We kunnen klanten nog beter adviseren en we kunnen sneller betrouwbare ramingen afgeven.

Geïnteresseerd in een door BASE FT drukpalen berekende en door Voorbij Funderingstechniek uitgevoerde fundering? Neem dan contact op met Roy vd Bilt, Mark Remijnse, Richard Reurings of Wiebren Koers om het over de mogelijkheden te hebben.

Lancering module 1 BASE FT

Stuur artikel door