Artikel in NVAF Funderingsbedrijf 2019

De projectgroep Verontreinigde grond, bestaande uit Rick Riggelink, Hoofd KAM/Veiligheidskundige (HVK) bij Voorbij Funderingstechniek BV, Pieter van Luijtelaar, KAM-, risico- en omgevingsmanager bij Hakkers BV en Arno Scheltinga, HVK-er bij de NVAF, rondt binnenkort de NVAF-richtlijn voor Funderingswerk in verontreinigd(e) bodem en grondwater af.

De nieuwe CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ is een samenvoeging van de publicatie 132: ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en de publicatie 307: ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem.’ Het is een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en geeft tevens de bijbehorende beschermende maatregelen aan.

Stuur artikel door