11 apr 2019

TBI realiseert fors hoger resultaat in 2018 

2018 was een goed jaar voor TBI. De woningmarkt, zowel nieuwbouw als onderhoud en renovatie, was onverminderd sterk en in de utiliteits- en inframarkt verbeterden de marktomstandigheden. De bedrijfsopbrengsten groeiden met 4 procent naar € 1.773 miljoen en ons operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) nam toe met 19 procent naar € 54,7 miljoen. Het nettoresultaat steeg met 72 procent naar € 18,2 miljoen (2017: € 10,6 miljoen).

28 mrt 2019

Presentatie op Congres Intranet & Digital workplace

Het succes van ons gezamenlijke intranet?!

19 mrt 2019

TOVF Veiligheidsdag 2019

Op woensdag 20 maart 2019 vindt de vierde landelijke Veiligheidsdag plaats. De datum is vastgesteld door Bouwend Nederland en Techniek Nederland in samenspraak met RWS, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en de grote bouwconcerns.

15 mrt 2019

Veiligheid in onze palenfabriek Voton

In en rondom onze palenfabriek zijn de laatste tijd een aantal verbeteringen aangebracht om de veiligheid verder te verhogen. Zo kunnen we naast veilig funderen, ook trots zijn op veilig fabriceren.

6 mrt 2019

100% elektrisch 100% duurzaam

TBI heeft de ambitie om in 2025 100% elektrisch te rijden. Op 4 maart hebben Voorbij Funderingstechniek en Mobilis de Campagne Elektrisch Rijden gelanceerd.

18 jan 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen geeft startsein aanpak knooppunt A16/N3

Op woensdag 16 januari heeft minister Cora van Nieuwenhuizen het startsein gegeven voor de werkzaamheden voor het knooppunt A16/N3 (Randweg Dordrecht).

11 jan 2019

BASE FT op de Infratech

In 2018 won Voorbij Funderingstechniek de TBI Innovatieprijs met BASE FT. BASE FT is een platform om met geodata uit de heipraktijk de kwaliteit en snelheid van ontwerp, calculatie en realisatie te verhogen. Omdat het vaak lastig uitleggen is naar onze relaties toe, hebben we een video gemaakt waarin het concept wordt toegelicht.

21 dec 2018

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2019!

Voorbij Funderingstechniek wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

19 dec 2018

Terugtreding ir. D.A. Sperling als voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. wegens pensionering per 1 mei 2019

Per 1 mei 2019 zal de heer ir. D.A. Sperling wegens pensionering terugtreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V.