Legal

DISCLAIMER

Alle informatie op de website van Voorbij Funderingstechniek heeft een informatief karakter. Alhoewel Voorbij Funderingstechniek getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert Voorbij Funderingstechniek niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Voorbij Funderingstechniek accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Voorbij Funderingstechniek voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan Voorbij Funderingstechniek.

Op deze website staan diverse links naar websites die niet van Voorbij Funderingstechniek zijn. Voorbij Funderingstechniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites.

Voorbij Funderingstechniek behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

 

EMAILDISCLAIMER

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de hiervoor genoemde geadresseerde(n) en kan tevens vertrouwelijke informatie bevatten.

Indien u, als niet-geadresseerde, dit e-mailbericht ontvangt, verzoeken wij u de onterechte ontvangst van dit bericht per omgaande per telefoon onder nummer 020 - 407 7100 of per e-mail onder e-mailadres info@voorbijft.nl aan ons te melden. Tevens wordt u alsdan verzocht de inhoud van dit e-mailbericht te vernietigen en het uit uw geautomatiseerd systeem te verwijderen.

Indien de inhoud van dit e-mailbericht u als geadresseerde onvolledig of onduidelijk bereikt of indien een daarin genoemde bijlage ontbreekt, wordt u eveneens verzocht telefonisch contact met ons op te nemen.

Het deelnemen aan e-mailverkeer en/of het gebruik van e-mailberichten is niet zonder risico's. Wij wijzen dan ook op voorhand iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de van ons afkomstige e-mailberichten van de hand. In het bijzonder zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de aanwezigheid van eventuele computervirussen.

Please consider the environment - do you really need to print this email?