Kofferdam

Een kofferdam constructie is een stalen constructie die tijdelijk in zee gebouwd wordt om de aanlanding van een pijpleiding voor gas of olie uit zee te kunnen realiseren. Volgens het woordenboek is een kofferdam een ruimte tussen twee dicht opeenliggende waterdichte schotten. Deze schotten worden uitgevoerd in de vorm van stalen damwandschermen haaks op het strand in zee. Daarnaast worden evenwijdig aan de kust vleugelwanden in stalen damwand uitgevoerd ter bescherming van het strand.

Wanneer de damwanden geïnstalleerd zijn wordt de tussenliggende ruimte ontgraven en daarmee klaargemaakt voor het aan land trekken van de pijpleiding. Daarna wordt de sleuf weer aangevuld met zand en de constructie weer ontmanteld. Voorbij Funderingstechniek heeft wereldwijd kofferdamconstructies aangelegd. Vanuit onze ervaring hebben wij binnen deze projecten een adviserende en ondersteunende rol ten aanzien van engineering en uitvoering.

Er is geen zee te hoog of storm te zwaar, afspraak is afspraak.

Meer informatie? Neem contact op!

E-mail ons