MVO

Wij hechten waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, daarom dragen we graag ons steentje bij aan een duurzame samenleving. De volgende punten staan daarbij centraal in ons handelen:

  • Integriteit: De TBI gedragscode is hierbij een leidraad. De normen en waarden moeten herkenbaar zijn en passen in het dagelijks zakelijk verkeer. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij deskundig en professioneel met het in hen gestelde vertrouwen omgaan.
  • Arbeidsomstandigheden: We willen een fatsoenlijke en betrouwbare werkgever zijn en bieden onze werknemers een veilige werkplek, goede arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid tot verdere ontplooiing.
  • Bouwplaatsveiligheid: Wij streven naar bouwplaatsveiligheid voor onszelf, onze collega aannemers en opdrachtgevers. Ook voor de directe omgeving van de bouwplaats willen we schade en letsel in welke vorm dan ook zoveel mogelijk voorkomen.
  • Productveiligheid: Onze ontwerpen, producten en constructies voldoen aan de vigerende normen en ontwerprichtlijnen.
  • Bijdrage aan onderwijs: Wij willen een steentje bijdragen aan de kwaliteit van het bouwtechnisch onderwijs. In relatie met diverse onderwijsinstellingen bieden wij afstudeerfaciliteiten en praktijkstages.
  • Zorg voor het milieu: Bij onze bedrijfsprocessen en nieuwe investeringen streven wij naar beperking van omgevings- en milieubelasting. Wij zijn gericht op het structureel beheersen en verbeteren van onze milieuprestaties binnen onze bedrijfsvoering en zijn daarom ook ISO 14001 gecertificeerd. Verder maken wij, als onderdeel TBI infra,¬†gebruik van de CO2-prestatieladder om onze CO2-productie in kaart te brengen en te verminderen.