BASE FT

Automatiseren van de bouwplaats: de ontwikkeling van BASE FT


Om de klant beter te kunnen bedienen sluit Voorbij Funderingstechniek graag in een vroeg stadium aan in het ontwerpproces. Door eerder in het traject aan te sluiten kan er gericht worden meegedacht met de klant en kan het resultaat worden geoptimaliseerd. De parametrische ontwerptool BASE FT zal hier een belangrijke rol in gaan spelen. Momenteel wordt deze tool ontwikkeld door Voorbij Funderingstechniek in samenwerking met de softwareontwikkelaars van MOCS op het VIKTOR platform.
 

BASE FT

Richard Reurings