Bouwkuip

Ruimte is in ons land een schaars goed, met name in de binnensteden. Daarmee heeft ondergronds bouwen de laatste jaren een grote vlucht genomen. Een nieuwbouwproject met een ondergrondse parkeergarage is eerder regel dan uitzondering geworden.

Bouwen in binnenstedelijk gebied betekent echter bouwen onder bijzondere voorwaarden. Naast het werken binnen een beperkt ruimtelijk profiel worden strikte eisen gesteld aan trillings- en geluidsbelasting. Voorbij Funderingstechniek heeft veel ervaring met het werken met deze omgevingseisen.
Regelmatig zijn we onze opdrachtgevers van dienst bij de engineering en uitvoering van complete bouwkuipen, bestaande uit damwanden, verankeringen en/of stempelramen. Naast binnenstedelijk gebied worden bouwkuipen uiteraard ook vaak toegepast bij toeritten van tunnels, het bouwen van aquaducten en andere infrastructurele werken.

Meer informatie? Neem contact op!

E-mail ons