Wat is BASE FT?

Revolutionaire besparingen

In veel kortere tijd kan Voorbij Funderingstechniek dankzij hun eigen ontwikkeling, BASE Foundation Technology, een aanzienlijk aantal alternatieve palenplannen doorrekenen. Hierdoor kan het plan geselecteerd worden dat de meest significante kosten- en materiaalbesparingen oplevert. Dit vertaalt zich naar besparingen van 10 tot 15% op beton en eveneens honderden verminderde transportbewegingen.

Van massa naar maatwerk

Voor het ideale ontwerp van palen zou men eigenlijk per paal en sondering moeten berekenen, wat neerkomt op elke 25 x 25 meter die doorgaans onderworpen wordt aan bodemonderzoek. Dit vergt honderden berekeningen die praktisch gezien zelden worden uitgevoerd vanwege hun omvang. Meestal worden ontwerpen opgesteld gebaseerd op de minst gunstige grondparameters, waardoor funderingen vaak overgedimensioneerd worden uit voorzorg.

Ondergewaardeerde Rol van Fundering bij Bouwprojecten

De fundering krijgt onterecht weinig aandacht, zoals Werkvoorbereider Rob van den Hoven van Voorbij Funderingstechniek opmerkt. Hoewel er een budget is voor de fundering, ligt de meeste nadruk op het gebouw zelf en worden er kosten noch moeite gespaard om het uiterlijk perfect te maken. Echter, de fundering blijkt een plek te zijn waar aanzienlijke winsten geboekt kunnen worden, zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid.

Vragen? Neem contact met ons op!

Mark Remijnse
Bedrijfsleider Commercie

Lerende Software: Praktijkervaring Voedt Continue Verbetering

De BASE FT-software heeft niet alleen invloed op het ontwerpproces, maar ook op de uitvoering. Wanneer zich veranderingen voordoen tijdens de bouw, kunnen snel nieuwe berekeningen worden gemaakt. Bovendien wordt BASE FT ondersteund door een datawarehouse dat informatie verzamelt van de kranen op het terrein, waardoor de apps kunnen leren van de praktijk en steeds nauwkeuriger kunnen worden. Deze gedeelde kennis bevindt zich ook in een dashboard dat toegankelijk is voor alle medewerkers, wat bijdraagt aan voortdurende verbetering en efficiëntie bij Voorbij Funderingstechniek.

BASE FT in de praktijk zien?

Efficiënt Ontwerpen Dankzij Versneld Rekenproces

De ontwikkeling van de softwaretool BASE Foundation Technology (BASE FT) heeft geleid tot aanzienlijke versnelling in het berekeningsproces voor het ideale paalontwerp. Voorheen kostte het ontwerpen van een alternatief ontwerp 80 uur, maar met BASE FT kan Geotechnisch Adviseur Wiebren Koers nu binnen vier uur drie alternatieve ontwerpen creëren. Deze ontwerpen worden vervolgens voorgelegd aan vloerconstructeurs of hoofdconstructeurs om samen het meest optimale ontwerp te bepalen. Dit strekt zich uit tot het hele project, niet alleen de fundering.

Duurzaamheidswinst: Financiële en Milieubesparing door Betonreductie

Een opmerkelijke besparing werd gerealiseerd bij de bouw van Amsterdam Logistic Cityhub in het Westelijk Havengebied, waar met behulp van slimme berekeningen aanzienlijk minder beton werd gebruikt. De reductie van 33.000 m3 naar 26.500 m3 beton leidde niet alleen tot financiële winst, maar had ook positieve gevolgen voor de CO2-uitstoot, aangezien betonproductie een aanzienlijk aandeel heeft in de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit illustreert het belang van zowel financiële als ecologische besparingen.