Ankerpalen

Ankerpalen zijn slanke in de grond gevormde palen welke in staat zijn zowel trek- als drukbelasting over te brengen op dieper gelegen draagkrachtige grondlagen.

Ankerpalen worden toegepast bij:

  • Het verankeren onderwaterbetonvloeren. 
  • Het verstevigen van bestaande funderingsconstructie in panden.
  • Het herstellen van afgekeurde (prefab) funderingspalen.
  • Het funderen van hoogspanningsmasten.
  • Het vervaardigen van funderingen waar vanwege ruimte- en/of hoogtebeperking een traditionele paalfundering niet of nauwelijks mogelijk is.

Ankerpalen kunnen gemaakt worden met Gewi staven (spoelboren) met zelfborende ankers.

Meer informatie? Neem contact op!

E-mail ons