BASE FT

Automatiseren van de bouwplaats: de ontwikkeling van BASE FT

Om de klant beter te kunnen bedienen sluit Voorbij Funderingstechniek graag in een vroeg stadium aan in het ontwerpproces. Door eerder in het traject aan te sluiten kan er gericht worden meegedacht met de klant en kan het resultaat worden geoptimaliseerd. De parametrische ontwerptool BASE FT zal hier een belangrijke rol in gaan spelen. Momenteel zijn er drie modules actief waarmee wij onze klanten snel kunnen bedienen. 

Module paalfunderingen

Op donderdag 29 augustus 2019 is de eerst module (drukpalen) afgerond en feestelijk gelanceerd. Dit betreft de module om parametrisch gehele palenplannen te kunnen ontwerpen en optimaliseren. Inmiddels is deze module al een tijd operationeel en is deze ook uitgebreid met de berekening van op trek belastte palen. Onze kranen worden uitgerust met regel- en meetapparatuur om gegevens te verzamelen en te gebruiken in volgende ontwerpen. 

Module damwandconstructies

Een eerste versie voor het parametrisch ontwerpen en optimaliseren van damwanden is sinds januari 2020 operationeel. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de doorontwikkeling naar een 2e versie.  Hierna zal deze module klaar zijn om op grote schaal ingezet te worden. Lees voor meer informatie hierover het artikel uit Land + Water.

Module groutankers 

De nieuwste module is in maart 2020 gelanceerd. Het betreft de module groutankers, een techniek die zich uitstekend leent voor parametrisch ontwerpen. In combinatie met de module damwandwandconstructies kunnen we onze bouwkuipen op een integrale wijze optimaliseren.

BASE FT uitleg

Extra informatie

Nieuwste ontwikkelingen: BASE FT in praktijk!

Lancering module 1 - drukpalen

Mark Remijnse - Hoofd verkoop

Richard Reurings - Engineer

Lees ook de BASE FT blog, waarin de teamleden van BASE FT afwisselend hun ervaringen en ontwikkelingen delen.

BASE FT in progress