BASE FT

Automatiseren van de bouwplaats: de ontwikkeling van BASE FT


Om de klant beter te kunnen bedienen sluit Voorbij Funderingstechniek graag in een vroeg stadium aan in het ontwerpproces. Door eerder in het traject aan te sluiten kan er gericht worden meegedacht met de klant en kan het resultaat worden geoptimaliseerd. De parametrische ontwerptool BASE FT zal hier een belangrijke rol in gaan spelen. Op donderdag 29 augustus 2019 is de eerst module (drukpalen) afgerond en feestelijk gelanceerd. Dit alles in samenwerking met softwaredeveloper Viktor.

BASE FT

BASE FT: Lancering module 1!

Richard Reurings