Test: draagvermogen van een damwandplank op project!

25 mei 2020

Testen van het draagvermogen van een damwandplank?

UPDATE: de testresultaten met betrekking tot het draagvermogen op een damwandplank zijn bekend! Het blijkt uit de resultaten dat wanneer er volgens de voorschriften van fluïderen wordt gewerkt (laag debiet, hoge druk), er geen merkbaar verschil bestaat tussen wel of geen fluïdatie. 

Een aantal weken geleden hebben wij  damwandproeven op project Singelgrachtgarage - Marnix uitgevoerd. Wij werken op dit project in opdracht van TBI zus Mobilis. Zij werken hier in opdracht van Gemeente Amsterdam.

Er is getest hoe veel draagvermogen er aan een damwandplank ontleend kan worden. Een damwandplank werd daarvoor naar beneden gedrukt op twee manieren; met en zonder fluïdatie (fluïdatie is het toevoegen van een relatief kleine hoeveelheid water onder hoge druk van +/- 150bar).

Daarna werd deze plank weer langzaam uit de grond getrokken (conform de belastingstappen van de CUR) en uiteindelijk gekeken welke plank sneller naar boven komt. Er kan zo bepaald worden welke aanbrengtechniek het meest effectief is. Omdat de damwandplanken straks achterblijven in de grond, is het van belang dit te weten. Zo blijven de planken straks zo goed mogelijk op hun plek.

Naast deze test is ook de geluidsbelasting aan een test onderworpen.

Belangrijke momenten om het project zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen!