Samen dragen we het succes!

TBI presenteert jaarverslag 2021

14 apr 2022

Uitstekende prestaties in 2021


Bart van Breukelen, voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI

"TBI is goed onderweg. De financiële resultaten over het afgelopen jaar waren uitstekend. Ook de vooruitzichten bieden een goed perspectief, ondanks het feit dat de Covid-19 crisis nog steeds niet achter ons ligt.  Dit geldt zeker naarmate de oorlog langer duurt. De herijking van onze strategie heeft in 2021 verder vorm gekregen. De doelstelling is nog meer focus op maatschappelijke trends en (markt)ontwikkelingen. De urgentie daarvoor is duidelijk. De specifieke doelstellingen voor TBI zullen in 2022 verder uitgewerkt worden. Er zijn vele kansen die we vanuit ons solide fundament kunnen benutten, in transparante samenwerking met onze stakeholders."

De resultaten

  • Bedrijfsopbrengsten stijgen 9% tot € 2.192 miljoen
  • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 35,5% hoger tot € 95,9 miljoen
  • Operationele marge stijgt tot 4,4% (2020: 3,5%)
  • Nettoresultaat groeit 55,1% tot € 49,8 miljoen
  • Orderportefeuille ultimo 2021: 3% hoger tot € 3,2 miljard
  • Ongevallenfrequentie-index (IF): 2,5 (2020: 3,4)
  • Solvabiliteit ultimo 2021: 33,2% (2020: 35,4%)

TBI Jaarverslag in beeld

"Doelstelling is nog meer focus op maatschappelijke trends en (markt) ontwikkelingen."

Bart van Breukelen, voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI

Bekijk of download hier het TBI Jaarverslag 2021 of het persbericht